Brainstormsessies organiseren is inmiddels een vast onderdeel van mijn werk geworden. Door de jaren heen is dit ontstaan. Ik werd ervoor gevraagd en ontdekte al snel dat het goed bij mij past. Hoe dat komt? Ik denk in de eerste plaats doordat ik graag dienstbaar ben aan het proces.

Natuurlijk heb ik een eigen mening en ventileer ik die waar nodig.  Tijdens het begeleiden van een brainstormsessie is echter juist die faciliterende kant van mijzelf erg handig. Het geeft mij de mogelijkheid om met voldoende afstand tot de inhoud de deelnemers te stimuleren om een optimale inbreng te leven. Het stellen van de juiste vragen en betrekken van alle deelnemers kan juist die verdiepingsslag opleveren waar je naar op zoek bent.

Soms gaat het om het aanboren van creativiteit en nieuwe ideeën. Soms gaat het om evalueren en verbeteren. Weer een andere keer gaat het om teambuilding en het doorlichten van werkprocessen. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van het onderwerp van een brainstormsessie. Je kunt eigenlijk over alles brainstormen 🤓.

Mensen vragen wel eens aan mij: 'Waarom toch al die moeite doen, om iedereen in een zaaltje te krijgen en al die verschillende meningen en ideeën aan te horen. Je kunt toch ook gewoon zelf een plan schrijven of iemand dat laten doen die er erg veel verstand van heeft?' Die mensen hebben gelijk. Dat kan ook. Je kunt een knappe kop een stuk laten schrijven en hierin zal vast het merendeel staan van alle aspecten die je ook uit een brainstormsessie haalt. Waarom houd ik dan toch een vurig pleidooi voor het samen doen? Hieronder lees je 5 effecten van een goede brainstormsessie.

1. Denkkracht

Wanneer je je gedachten en ideeën uitspreekt, of opschrijft en deelt op een flip-overvel of iets dergelijks, dan gaan ze leven. Er wordt door anderen op gereageerd en voor je het weet ontstaan er vanuit de voor de hand liggende ideeën hele nieuwe invalshoeken, waar je in je eentje niet zo snel opgekomen zou zijn. De groepsdynamiek zorgt voor extra denkkracht.

2. Iedereen doet mee

Iedere deelnemer neemt zijn/haar eigen achtergrond mee. Of dit nu is qua werkinhoud, persoonlijkheid of communicatieve stijl. Soms kan het zijn dat een deelnemer in de eigen omgeving niet helemaal uit de verf komt. Misschien wat introvert is. Door de deelname aan de brainstormsessie wordt iedereen in gelijke mate gestimuleerd om mee te praten en mee te doen. Hierdoor komen ideeën op tafel die voorheen nog niet waren geuit. En voelt elke deelnemer zich gelijkwaardig in het team. Dat kan ook tot ver na de brainstormsessie zorgen voor een verbeterd groepsgevoel, zeker wanneer je ook samen met de uitwerking aan de slag gaat.

3. Draagvlak en betrokkenheid

Een brainstormsessie met collega's of samenwerkingspartners, waarin je samen de koers bepaalt ten aanzien van een onderwerp, zal naderhand kunnen rekenen op draagvlak van deze groep. Wat je met elkaar bedenkt geeft meer commitment, dan iets dat wordt opgelegd. Hiervoor is het van belang dat er goed wordt afgetast of de groep zich herkent in de uitkomsten. Een objectieve verslaglegging en terugkoppeling naar de deelnemers, voordat de resultaten verder de organisatie in gaan,  is in dit geval relevant. Mits goed uitgevoerd, kan de brainstormsessie zorgen voor een hoge betrokkenheid bij de uitvoering die volgt.

4. Teambuilding

Een brainstormsessie met een team kan het teamgevoel enorm versterken. In een hele andere setting dan normaal, wissel je samen van gedachten over een bepaald thema. Je merkt dat de collega waar je niet zoveel contact mee had, met hele waardevolle ideeën komt. Of je ervaart dat die ene collega, die in jouw ogen altijd zo moeilijk doet, nu juist een goed inbreng heeft en zorgt dat we met de beentjes op de grond blijven. Eigenlijk zou je een paar keer per jaar met je team moeten brainstormen. En in wezen maakt het onderwerp dan niet eens zoveel uit. Alleen al de dynamiek, waarbij je al je gedachten en creativiteit mag laten stromen, kan bevrijdend werken en de teamgeest enorm positief beïnvloeden. Je leert je collega's of samenwerkingspartners op een hele andere manier kennen en waarderen.

5. Slagkracht en daadkracht

Een brainstormsessie an sich kan al heel waardevol zijn. Om het teamgevoel te versterken of om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Meestal is de inzet echter breder en verwacht men ook een praktisch vervolg. Dan is het goed om de resultaten concreet vast te leggen.

Welk soort rapportage je kiest is afhankelijk van het onderwerp. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan een businessplan, een marketingplan, een implementatieplan of een actieplan. Maar ook een stroomschema of een in kaart gebracht landschap kan gewenste output zijn. Zaak is dat je dit van te voren bepaalt. Wat wil je bereiken? Wat moet er liggen nadat de brainstormsessie is geweest?En voor wie? Zo zorg je dat verwachtingen worden gemanaged, resultaten worden geborgd, en helder is hoe de opvolging gaat plaatsvinden.

Brainstormen over de brainstorm?

Lijkt het je zinvol om ook een keertje met je team, samenwerkingspartners of in een andere samenstelling te brainstormen? Ik begeleid je graag! Jij kiest het onderwerp en samen maken we een aansprekend programma met precies de goede werkvormen.

Meer informatie over mijn werk als begeleider van brainstormsessies vind je op www.debrainstormexpert.nl.