Innovatie en vernieuwing door samenwerking

De aanleiding van dit blog is het feit, dat ik steeds meer lees over samenwerken en samenwerkingsverbanden.
Automerken kruipen naar elkaar toe, vanwege kostenbesparing, om samen te werken op het gebied van ontwikkeling en innovatie van en voor  elektrische auto’s.
In de reiswereld zien we samenwerkingsverbanden binnen reisbureaus om hun inkoopkracht te versterken, zoals de DTA groep, ITAC, TravelXL, onder het motto:

Samen zijn we sterker!
 
samenwerking

Waarom samenwerking?

Een aantal redenen in willekeurige volgorde:

  1. Bundeling van krachten, bijvoorbeeld inkoopkracht.
  2. Optimaliseren van synergie voordelen.
  3. Het opzetten van dienstenplatform voor gemeenschappelijke klanten.
  4. Innovatie – Ontwikkeling & Investering.
  5. Opleiding talenten door opleidingsinstituut en bedrijven, bijv. voor Travel & Leisure.

Zomaar een aantal voorbeelden van samenwerkingen tussen bedrijven en/of opleidingen. Belangrijk is, om op voorhand vast te stellen dat de chemie tussen partijen klopt. Gelijkwaardigheid is tevens een zeer belangrijk uitgangspunt.

Het waarborgen van de eigen identiteit door heldere en duidelijke afspraken op basis van de volgende redenen:

  1. Waarom wil je dit
  2. Voor wie wil je dit
  3. Wat ga je realiseren
  4. Hoe ga je het realiseren

Dit aan de hand van het boek van Simon Sinek: "Begin met het Waarom, de Gouden Cirkel van ondernemen".


Samenwerken met anderen is de nieuwe norm om tot vernieuwing, ontwikkeling en verbinding te komen, waarbinnen er ook volop ruimte moet zijn om je eigen Uniciteit te behouden.

In dit verband is het ook leuk om het volgende artikel te lezen: Maak van medewerkers wolven.

Boodschap voor de CEO:

Een dienende leider te willen zijn die de lijnen uitzet en bewaakt en die anderen het vertrouwen geeft en beter maakt om doelen te realiseren. Zelfbewustzijn, ruimte om te willen leren, kennis en ervaring toe te passen om het beste uit jezelf en de organisatie te halen. Zelfbewust te blijven in samenwerking met anderen.

In mijn volgende blogs zal ik de diverse redenen voor samenwerking verder uitwerken.
Direct persoonlijk contact: 06-53350092 of
www.wouterdewolf.nl
info@wouterdewolf.nl