Samen kunnen werken is een kernkwaliteit en dus een belangrijke karakter- en cultuureigenschap die aanwezig moet zijn!
 
Samenwerking
 

Hoe maak ik de beste afspraken voor samenwerking met resultaat?

Deze keer wil ik het hebben over de richtlijnen die je voor jezelf zou moeten willen hanteren om tot de beste en juiste afspraken te komen om een samenwerking te laten slagen.

Aanleiding: Te veel samenwerkingen mislukken, door verkeerde partnerkeuze!

In mijn vorige blog heb ik het al benoemd; wat zijn jouw redenen en motivaties om te willen samenwerken?
Dat begint met de vragen zoals in het boek van Simon Sinek- Begin met het Waarom, de Gouden Cirkel van ondernemen - beschreven:

 1. Waarom wil je dit?
 2. Voor wie wil je dit?
 3. Wat wil je realiseren?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Aanvullend een paar basis principes:

 1. Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid
 2. Je blijft individueel aansprakelijk over jouw inbreng
 3. Van beide zijde moet er een positieve grondhouding zijn, dat je elkaar nodig hebt
 4. Je bent altijd samen bezig de samenwerking te optimaliseren en elkaar te helpen

Hoe wil je in de samenwerking staan?


Deze beantwoording is essentieel, want vanuit welke positie wil je een samenwerking aangaan?

Het moet een win win samenwerking worden, die beiden hogerop brengt!  Breng de sterkste kernkwaliteiten bij elkaar.

A: Is dit financieel gedreven?
B: Sta je op een kruispunt in je ontwikkeling?
C: Wat speelt er in de marktplaats , welke ontwikkelingen zijn gaande?
D: Moet je innoveren en mis je de kennis en de financiën?
E: Wil je groeien of stabiliseren en fundament verbeteren?
F: Zoek je opvolging en/of wil je op den duur verkopen?
G: Wil je een strategisch partnerschap?

Dit zijn maar een aantal praktische vragen die ik zo oproep en waarom? Omdat ik te vaak om mij heen zie, dat er een samenwerking wordt aangegaan vanuit een verkeerde invalshoek en principes. Meestal vanwege de financiële situatie!
 
 

Een partner moet bij jou passen en omgekeerd! Een match op karaktereigenschappen en kernkwaliteiten.

Dat hoeft in principe geen probleem te zijn, echter zoek dan wel de partners uit, die bij jou passen. Die gelijkgezind zijn en niet degene die slim willen profiteren en er zelf alleen maar beter van willen worden!

Nog beter is om vooraf een profiel op te stellen van de partner en/of organisatie die je zoekt en wat de toegevoegde waarde van die partner is of moet zijn, naast eventuele financiële inbreng.
Laat je daarbij helpen, door iemand die objectief mee kan kijken en adviseren of zelfs op zoek gaat naar die partner. Een business mentor, die met jou samenwerkt!

Belangrijk is, dat je er gelijkwaardig in staat, ook al zou de partner een meerderheidsaandeelhouder worden.
Persoonlijk vergelijk ik het altijd maar met hoe ik mijn eigen privé relatie graag wil zien of invullen:

 1. Wederzijdse liefde
 2. Vertrouwen
 3. Respect
 4. Meer overeenkomsten als tegenstellingen, voorkomt onnodige discussies (zelfde doelen)
 5. Elkaar willen versterken
 6. Eerlijk en oprecht communiceren met elkaar en/of afspraken maken met elkaar

Zomaar een paar punten, die ik persoonlijk hoog in het vaandel heb staan.
In een zakelijke relatie, kijk je natuurlijk ook naar het strategische doel dat je met elkaar voor ogen hebt. Daarvoor is openheid nodig en eerlijke uitwisseling van de belangrijkste informatie, waaronder ook de financiële status van betrokkenen.

Vooral met dit laatste is het goed om je te laten begeleiden door iemand die de cijfers kan lezen en bij onduidelijkheden vragen durft te stellen. Dat is ook samenwerken!

Conclusie:

Begin bovenal op tijd met je zoektocht naar de juiste partner om samen te werken.
Het vraagt leiderschap om dit alles op een juiste manier te wegen en te beoordelen en zeker geduld met de zoektocht naar de juiste partner. Laat gevoel en intuïtie meewegen in je gesprekken en handel dus niet vanuit een situatie dat je het gevoel hebt dat er een touw om je nek zit, want dan zal je zeker de verkeerde partners aantrekken!

Direct persoonlijk contact: 06-53350092 of


www.wouterdewolf.nl
info@wouterdewolf.nl