Een samenwerking moet richtinggevend zijn en een gezamenlijke  visie hebben, daarop moet de focus komen te liggen.
Dan zal ook blijken, hoever men bereid is te gaan om een samenwerking succesvol te laten zijn

In dit 3e blog over “samenwerking moet ook richtinggevend zijn” wil ik het daarom hebben over de volgende zaken, die echt wezenlijk zijn. Dat

A: samenwerken nog niet zo eenvoudig is;
B: samenwerken veel vraagt van partijen;
C: samenwerken ook een goed gekozen visie/richting en doel vraagt.

Recent heb ik in één enkel opiniestuk (FD) van Kim Putters, directeur Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), de volgende woorden kunnen lezen:

vrijheden, gedogen, polderen, regelgeving, tegenstellingen, onduidelijkheid, globalisering, individualisering, polariseren, solidariteit en zorgzaamheid.

Dit zijn allemaal zaken die je ook in een samenwerking kunt tegenkomen en hoe zorg je er dan voor dat een samenwerking toch slaagt?

Samenwerking vraagt gedegen onderzoek vooraf naar elkaar

 • Want in een samenwerking moet je met elkaar vooraf bespreken welke richting je met elkaar in slaat. Welke gezamenlijke visie en doel je hebt.
 • In vele gevallen, moet je ook bereid zijn om  compromissen (polderen) te sluiten.
 • Onderzoek naar de wederzijdse culturen, passen die en zijn die toekomstbestendig?
 • Welke vrijheden behouden wij tijdens onze samenwerking?
 • Wat willen we gedogen van elkaar!
 • Welke regels stellen we vooraf op?
 • Wat zijn de tegenstellingen, zijn die schadelijk voor de samenwerking of geeft dat ieder zijn eigen uniciteit!
 • Laat vooral geen onduidelijkheden bestaan, benoem en bespreek ze en leg ze vooral vast!
 • Je hebt in veel gevallen met globalisering te maken en hoe speelt de samenwerking daarop in?
 • De maatschappij is zeer individualistisch en dat geldt ook voor de mensen in een organisatie, dus de samenwerking moet in alle geledingen van de organisaties goed doorgesproken worden.
 • Voorkom dat door onbesproken zaken, polarisatie ontstaat tussen mensen en organisaties.
 • Samenwerking vraagt solidariteit en zorgzaamheid naar elkaar toe!

Om een juiste richting te kiezen, vraagt dit dus eerst antwoorden op alle bovengenoemde punten en de antwoorden moeten op de juiste manier meegewogen worden in het uiteindelijke besluit.

Focus op de uitgangspunten van de samenwerking

 

 
Het uiteindelijke besluit leg je dan ook vast in een handboek en die moet weer in alle geledingen als rode draad gebruikt worden om de samenwerking te laten slagen. Focus op de uitgangspunten van de samenwerking en de mensen die het moeten uitvoeren.

Richting kiezen vraagt veel meer, dan alleen een goed gevoel tussen de topmensen, of dat de omstandigheden erom vragen! Je gaat samen een langdurige verbintenis aan en dan is het goed elkaar inhoudelijk goed te kennen, alvorens je het definitief maakt.

samenwerking

Mijn standpunt blijft ook hier rechtop staan:

 1. Waarom wil je dit en wil je omgeving dit ook?
 2. Voor wie wil je dit?
 3. Wat wil je realiseren en met elkaar bereiken?
 4. Hoe ga je het realiseren en hoe creëer je betrokkenheid op alle niveaus?

Conclusie:

Je kunt door samenwerking slimme oplossingen realiseren, je kernkwaliteiten optimaal benutten. Echter vooraf dien je een richtinggevend model op te zetten en daarvoor dien je alle bovenstaande punten degelijk te onderzoeken en te benoemen!

Ik sta graag partijen bij, die nadenken over een verregaande samenwerking, om alle punten helder boven tafel te krijgen, bespreekbaar te maken en afspraken vast te leggen.
In mijn rol als objectieve business mentor kan ik enerzijds de gezamenlijke richting formuleren en daarmee onnodige problemen voorkomen.

Voor mijn eerdere blogs over samenwerking verwijs ik u graag naar mijn website: www.wouterdewolf.nl

Direct persoonlijk contact: 06-53350092 of
info@wouterdewolf.nl