Uniforce Professionals, een ondernemersvorm waarbij zelfstandige professionals via een ‘Declarabele Uren B.V.' werken en hun opdrachtgevers vrijwaren, is haar vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst definitief kwijt. Hoe beïnvloedt dat de zelfstandigheid van zzp’ers in de zorg?

Het principe van Uniforce is simpel:

  • De zzp’er zet een eigen BV op;
  • De zzp’er “geeft” het stemrecht op de aandelen van de “eigen” BV aan Uniforce;
  • De zzp’er gaat via de “eigen” BV op uurbasis werken voor cliënten;
  • Uniforce ziet toe op de administratie, de salarisverwerking en de afdracht van de premies van de BV.

Doordat Uniforce formeel het stemrecht heeft, is de zzp‘er voor fiscale en sociale zekerheidsdoeleinden in dienstbetrekking bij de BV waarvan de zzp‘er zelf de aandelen houdt.

Uniforce professional is de eigen fiscale uitzonderingspositie per 1 januari 2020 kwijt. Naar de mening van Uniforce behandelen de door hen gestarte rechtszaken de opzegging van de verklaring vooraf door de Belastingdienst.

Uniforce Professionals zullen hun opdrachtgevers/intermediairs op dezelfde wijze 100% zekerheid vooraf moeten gaan geven als elke andere detacheerder.

PlatformVmZ versus Uniforce

Zelfstandigheid van zzp’ersHet PlatformVmZ biedt via platformtechnologie dienstverlening aan zzp‘ers. Op deze wijze kan de zelfstandigheid beter worden geborgd. In vergelijking met het PlatformVmZ is mogelijk sprake van nog een aantal nadelen. Uniforce is een aardig concept maar wel duur:

  • De omzet wordt als salaris opgenomen;
  • Er zijn premies werknemersverzekeringen verschuldigd;
  • Uniforce is ook niet goedkoop.

De dienstverlening van het PlatformVmZ levert een aanzienlijk groter aandeel van de omzet op. De kosten zijn gebaseerd op de feitelijke omzet. Een zzp’er betaalt 10% (+ BTW: 12.1%) voor de dienstverlening. Andere kosten zijn er voor de zzp ‘er niet.