Gebruik AI in de zorgverlening

Artificiële intelligentie (AI) gaat om slimme technologie: technologie die gericht is op de directe zorgverlening aan de patiënt/cliënt en die de zorgverlening door een menselijke zorgverlener (deels) kan vervangen (RVS).  Het gebruik van AI biedt mogelijkheden om veel informatie (medisch; sociaal; psychisch) over een cliënt bij elkaar te brengen en om te zetten in meer gepersonaliseerde adviezen.

Innoveren

Diagnostiek en monitoring op afstand dragen er zorg voor dat cliënten in de eigen thuissituatie kunnen worden geholpen. Technologische innovaties kunnen  tijd vrijmaken voor een diepere relatie tussen cliënt en zorgprofessional. Het digitaal behandelen van cliënten op afstand zal steeds meer vorm gaan krijgen. Onze eigen software smartVmZ is hierop al ingericht. Het wordt op deze manier eenvoudiger om decentrale netwerken vorm te geven.

Door de vergroting van de complexiteit in de zorg zijn innovatieve netwerken met en rondom de patiënt en zijn directe zorgverleners zijn nodig om concepten te implementeren. De meerwaarde van AI ligt onder meer op het gebied van meer gepersonaliseerde behandelingen en preventieve gezondheidszorg. Het kader van persoonsgerichte zorg helpt bij de concretisering hiervan naar de nieuwe rollen van zorgverleners en cliënten.

Impact op zorgverleningsproces

AI stelt zorgverleners in principe in staat om de patiënt echt centraal te stellen. Het ondersteunt bij routinematige handelingen waardoor er meer tijd en aandacht is voor de patiënt. Tegelijkertijd maakt AI relevante diagnostische en klinische gegevens inzichtelijk waardoor behandelingen steeds verder geïntegreerd en gepersonaliseerd kunnen worden.

AI in de zorg biedt dus nieuwe mogelijkheden om adviezen persoonlijk te maken. Deze adviezen zijn gebaseerd op persoonlijke data van apps, consultatie en medische data. Het streven is dat er voor elke patiënt een integraal dossier beschikbaar is, dat dient als basis voor zorginterventies. Wij ontwikkelen daarom een eigen ECD dat dit mogelijk maakt.

Voor zorgprofessionals gaat het er om data bij elkaar te brengen en die  en terug te geven aan zorgverleners zodat zij op basis daarvan gepersonaliseerde zorg kunnen verlenen. Wij werken vanuit het PlatformVmZ daarom vanuit onze eigen persoonlijke werkomgeving voor wijkverpleegkundigen. Hierin zijn alle relevante data voor gepersonaliseerde zorg bij elkaar gebracht.

Literatuur

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. (2019). (Waarde(n)volle zorgtechnologie. Een verkennend advies over de kansen en risico’s van kunstmatige intelligentie in de zorg.