De werkgevers en de pensioenadviseurs van de werkgevers proberen gezamenlijk met grote regelmaat om de Ondernemingsraden en werknemers op het verkeerde been te zetten. De stelling van de werkgever is, dat de pensioenregeling onbetaalbaar wordt als deze niet wordt veranderd. Een verandering die grotendeels ten koste gaat van de werknemer. Daarom wordt -veelal met flinke druk- gevraagd aan werknemers om zekerheid, uitgesteld inkomen (pensioen) of inkomen (verhoogde eigen bijdrage) in te leveren om het nog enigszins betaalbaar te houden.

Het Hof heeft hier[1] echter al lang geleden korte metten mee gemaakt in haar uitspraken.

De argumenten die zijn aangevoerd horen wij, als adviseur van ondernemingsraden, echter nog steeds langskomen:

  • door gewijzigd overheidsbeleid en de huidige economische en financiële situatie, zijn de bedrijfsresultaten sterk onder druk komen te staan;
  • verslechterde bedrijfsresultaten noodzaken tot kostenbeheersing;
  • de pensioenregeling is niet meer van deze tijd en niet marktconform;
  • de pensioenregeling is zeer kostbaar door de stijging van het percentage aan pensioenkosten van de salarissom;
  • het doorvoeren van de nieuwe premieverdeling is noodzakelijk om de continuïteit van de onderneming te kunnen waarborgen.

De accountant probeerde aan te tonen dat de winst toch echt onvoldoende was (maar 2,1%), echter het criterium dat het Hof hanteert voor het veranderen van de pensioenregeling zonder instemming van de OR, is de vraag of de continuïteit in gevaar komt. Hier was geen sprake van. Hiervan is meestal geen sprake en wij adviseren ondernemingsraden dan ook, dat als dit wordt voorgesteld, de werkgever dat ook cijfermatig aantoont.

De werkgever moest derhalve de met de medewerkers gemaakte pensioenafspraken nakomen.

pensioenregeling

Compensatie bij veranderingen


 

Ook hanteert de werkgever vaak het navolgende argument. Wij zijn verplicht de pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wettelijke regels en als wij dat niet doen dan krijgen wij zeer ernstige fiscale sancties.

Op zich kan dat juist zijn, maar er is een arbeidsrechtelijke afspraak gemaakt met de werknemers over de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het pensioen. Indien de werkgever dat wenst te wijzigen, dan kan hij dat niet eenzijdig doen, maar alleen met goedkeuring van de werknemer en -naar ons idee- met een passende compensatie.

 

 

[1] https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:GHSHE:2018:685