Voorwaardelijke instemming met een pensioenverandering

De Ondernemingsraad heeft in 2008 onder tijdsdruk ingestemd met een pensioenverandering, mits de werkgever aan een voorwaarde zou voldoen. De ondernemingsraad wilde nader onderzoek laten doen naar de eventuele achteruitgang van de pensioenen en de daarvoor geboden compensatie. Ook speelde een zwaarwichtige rol dat de Ondernemingsraad het fusieproces niet wilde frustreren. Daarom stelde de Ondernemingsraad in mits …..
 

ondernemingsraad

Ja, mits is niet hetzelfde als nee, mits


 

Oordeel bedrijfscommissie en kantonrechter

Na jaren overleg kwamen werkgever en de Ondernemingsraad er niet uit en de Ondernemingsraad besloot om, nadat de bedrijfscommissie had geoordeeld, de rechter te vragen om het besluit terug te laten draaien en de werkgever een nieuw voorstel te laten doen. Zowel de bedrijfscommissie als de kantonrechter oordeelden, dat de WOR aan ondernemingsraden de mogelijkheden biedt om met een voorstel of in te stemmen of een voorstel af te wijzen en vond dus dat de OR had ingestemd en dat er onderhandeld moest worden over de randvoorwaarden.

De positie van de OR was derhalve zeer zwak.

Oordeel van het Hof

Vandaar dat de Ondernemingsraad het Hof om een uitspraak vroeg.

Het Hof ging mee met de visie van de Ondernemingsraad en oordeelde [1] onder andere dat

  • het overleg nog niet was afgerond en
  • de gemaakte afspraken correct dienden te worden nagekomen
  • een nieuw voorstel moest worden ingediend.

 

In zijn toelichting[2] op de uitspraak stelt Prof. Dr. Herman Kappelle dat het beter is om bij een vergelijkbare kwestie met een ``nee, mits`` dan met een ``ja, mits`` in te stemmen
 
Voetnoten:
[1] Oordeel van het hof

[2] Toelichting op de uitspraak van het Hof

Verwant artikel: Is er wel ingestemd met een verandering van de pensioenregeling?