rendementen bij pensioen

gouden bergen

Ondernemingsraden wordt om instemming gevraagd om de pensioenregeling te veranderen. Hiervoor krijgen zij informatie van de (pensioenadviseur van de) werkgever.

Dat pensioenadviseurs van werkgevers nogal eens een verkeerd beeld schetsen van het te verwachten pensioen is evident. Rendementen bij pensioen vallen vaak tegen.

Beschikbare premieregelingen en het te verwachten pensioen worden dan ook vaak veel mooier voorgesteld dan wat realistisch is.

 

Bij een voorstel om de middelloonregeling te veranderen in een premieregeling wordt zelfs het te verwachten pensioen vergeleken met het pensioen dat onder het huidige salaris opgebouwd zou worden (alsof er geen inflatie en dus een hogere pensioenopbouw is).

 

De AEX is de afgelopen 20 jaar met nog geen 100 punten gestegen. Van 506 naar 605. In totaal in 20 jaar met 20%.

Hiermee is de inflatie niet eens bijgehouden. Daarbij is de rente bijna 0% en in de life cycles wordt hier voor een (groot) deel in belegd. Zeker voor de werknemer die dichter bij de pensioendatum komt. Maar zien wij dat veel verzekeraars en pensioenadviseurs in hun offertes rekenen met een verwacht rendement van 4% en zelfs met  6% en zonder rekening te houden met inflatie. Dat soort rendementen bij pensioen zijn niet realistisch.

 

Ondernemingsraden laat je dus goed voorlichten over een voorgestelde verandering van de pensioenregeling en vraag door. Het gaat immers om de afspraken die medewerkers hebben gemaakt over hun (pensioen)inkomen.

 

Je laten bijstaan door een eigen pensioenadviseur met een specialisme voor ondernemingsraden is geen overbodige luxe. Je hebt hier recht op (WOR art 16 en art 22).