Een nieuw jaar, nieuwe regels. Eén daarvan is de compensatieregeling transitievergoeding, die per 1 april 2020 van kracht wordt voor langdurig zieke werknemers die na 1 juli 2015 ontslagen zijn. Dit moet je erover weten.

Even uitleggen

Langdurig zieke werknemers die na 2 jaar ziekte worden ontslagen, komen in aanmerking voor een transitievergoeding. Sommige werkgevers houden deze werknemers toch in dienst vanwege de kosten van de transitievergoeding. Het resulteert in een ‘slapend dienstverband’. De compensatieregeling moet werkgevers sneller over de streep trekken om een langdurig zieke werknemer te laten gaan en om bestaande slapende dienstverbanden te beëindigen. Er is wel een maximum gesteld aan de compensatie. Als werkgever kun je tot 1 juli 2015, dus met terugwerkende kracht, in aanmerking komen voor de compensatieregeling.

Voor slapers en niet-slapers

De compensatieregeling transitievergoeding geldt voor medewerkers die na 104 weken ziekte ontslagen mogen worden. De werkgever moet een transitievergoeding betalen die berekend wordt aan de hand van de duur van het dienstverband. Vanaf 1 april 2020 kan hij die vergoeding (deels) terugvragen via het UWV. Als een werknemer ‘slaper’ is en wordt ontslagen, kan hij of zij over de duur van het slapende dienstverband een transitievergoeding krijgen. In dit geval wordt de compensatie voor de transitievergoeding alleen verstrekt over de periode vanaf 104 ziekteweken.

Voorwaarden

Er moet sprake zijn van een dienstverband en de medewerker moet de ziek-uit-dienst status kunnen krijgen. De transitievergoeding moet zijn betaald alvorens je de compensatie kunt aanvragen. Vanaf 1 april 2020 kun je bij het UWV een aanvraag voor de compensatie transitievergoeding indienen.

Dossier compleet!

De belangrijkste tip is wel: zorg ervoor dat het dossier op orde is. Het UWV verwacht een dossier met de arbeidsovereenkomst, loonstroken, ziekmeldingen, rapportages van de bedrijfsarts, enzovoorts. Bewaar hierin ook het bewijs van betaling van de transitievergoeding. Heb je niet alle loonstroken? Geen paniek. Met een DigiD heb je de beschikking over alle loonstroken van nu tot 1998.

Vaststellingsovereenkomst geen probleem. Maar: bewaar alles.

Je mag het arbeidscontract met een vaststellingsovereenkomst beëindigen, maar bewaar die overeenkomst goed! Belangrijk is dat je daarbij ook de berekening van de afgesproken transitievergoeding bewaart.

Informeer jezelf goed!

Vooral voor het MKB kan de compensatieregeling transitievergoeding essentieel zijn. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent. De juridisch adviseurs van Lextone weten precies wat je moet doen en hoe eventuele problemen opgelost kunnen worden. Wacht niet met vragen of twijfels. Bel of e-mail Lextone!

Vragen?

Je bent ervoor gaan zitten, maar je komt er niet uit? Geen nood. Bel (035-539 22 44) of e-mail (info@lextone.n) Lextone voor helder juridisch advies!