Wat past bij jou?

Nog steeds wordt door het ministerie van VWS en door grote zorginstellingen gevraagd om in het inkaderen van zelfstandig ondernemerschap in de zorg. Je kunt je echter afvragen of de sector zorg hiermee voor ondernemende professionals aantrekkelijker wordt. Is het niet veel logischer om te kijken waar de ambities van professionals liggen? Willen die een contract bij een zorgorganisatie, of juist liever als zzp‘er werken of misschien een combinatie van loondienst en ondernemerschap?
 
moderne arbeidsmarkt

Hybride arbeidsmarkt

Op de huidige arbeidsmarkt is er een groei van mensen die hun vaste baan en freelance carrière combineren (Kamer van Koophandel). In dit blog wordt ingegaan op de mogelijkheden van een hybride invulling van werk:

  • Risico’s nemen af; je kunt over een periode beoordelen wat beter bij je past
  • Zekerheid van inkomen bij een loondienstverband
  • Mogelijkheid van een breder netwerk
  • Verzekeringen rond loondienst (ziektewet)

Wendbaarheid

Wat is er nog meer nodig als je voor een hybride traject kiest? Het is essentieel om wendbaar te zijn. Steeds zullen je vaardigheden getoetst worden op hun bruikbaarheid van een (weer) veranderende werkomgeving. Vanuit wendbaarheid kun je het beste je eigen regie pakken. Daarbij staat je persoonlijkheid en wat je te bieden hebt centraal. De belangrijkste tip is dan ook om dicht bij jezelf te blijven.

Competenties

Bij een dergelijk traject staan centraal: ondernemerschap, belang van samenwerken, balans tussen autonomie en zelfinzicht. Ondernemerschap moet echter wel bij je passen: dan leidt het tot een hogere tevredenheid over het werk. De belangrijkste motivatie om te ondernemen is zelfstandigheid: je eigen dag kunnen indelen, je eigen werk doen en werken voor je eigen geld. Kunnen samenwerken en netwerken zijn in ieder geval in het begin van je loopbaan essentieel. Wees dus vanaf de start bewust waar je goed en minder goed in bent. Daarnaast gaat het om een balans vinden tussen twee werkomgevingen.

Creëren eigen werkomgeving

Je bepaalt dan zelf hoe je op de arbeidsmarkt onderscheidend bent t.o.v. anderen. Daarvoor is een goede balans nodig tussen authenticiteit en onderdeel uitmaken van een samenwerkingsverband. Zo creëer je (met anderen) een eigen (werk)omgeving.  Omdat het wat je wilt zijn voortdurend aan verandering onderhevig is  het vooral belangrijk zicht te hebben op wie je wilt zijn.

Op deze manier houd je plezier door steeds te werken in een andere (veranderende) context en creëer je flexibiliteit bij jezelf. Je bent dan voorloper in de moderne arbeidsmarkt.

 

Literatuur

Woldendorp, H. en Woldendorp, T. (2019). De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie. ASmsterdam: SWP