In de markt zijn multiples de meest gebruikte methode voor waardering en het vormen van een prijs. De methode is dan ook erg gebruiksvriendelijk. Maar de vraag is of de methode wel altijd nuttig is. Dit hangt voor een groot deel af van de wijze waarop de multiple is toegepast. In dit artikel zullen we de belangrijkste valkuil uitwerken.
 
Bedrijf waarderen met multiples

Wat is een multiple?

Een multiple is een zogenaamde relatieve waarderingsmethode. Het is een ratio gebaseerd op financiƫn of value drivers die relevant is voor de bedrijfswaarde. De meest voorkomende multiple is de EV/EBITDA multiple. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 5 x de EBITDA is de (operationele) ondernemingswaarde. Andere bekende multiples zijn EV/sales, market-to-book en price/earnings.

Zijn multiples betrouwbaar?

Onderzoek wijst uit dat in circa 40% een met multiples voorspelde waarde minder dan 15% afwijkt van de daadwerkelijke marktwaarde. Kortom ze lijken redelijk nauwkeurig. Maar alles valt of staat uiteraard bij de uitvoering.

De valkuil van multiple-gebruik

Voor een betrouwbare uitkomst van een multiple waardering is het essentieel dat er wordt gebruikt met transactie- of trading multiples van bedrijven die ook echt vergelijkbaar zijn als de te waarderen onderneming. Het heeft met andere woorden niet zoveel zin om de multiple van een bakkerij los te laten op de waardering van een software bedrijf.

Gebruik dus multiples van (lokale) branchegenoten. Maar kijk verder, want ook de multiple van een snelgroeiend bedrijf is minder geschikt voor de waardering van een branchegenoot met in stabiele levensfase.

Conceptueel wordt waarde bepaald door cash flow (Groei & ROIC) en cost of capital (risico). Multiples van bedrijven die vergelijkbaar zijn op het vlak van deze value drivers zouden daarom het meest waardevol zijn voor een accurate en zo nauwkeurig mogelijke waardering van een (lokale) branchegenoot.

Alternatieve waarderingsmethodes

Mits correct gebruikt, zijn multiples een acceptabele wijze om de waarde van een bedrijf vast te stellen. In de praktijk zie je echter dat professionals de voorkeur geven aan de vooruitkijkende discounted cash flow methodiek. Hoewel deze methode gebaseerd is op de nodige aannames en (onzekere) prognoses, is het een best gefundeerde methodes om bedrijfswaarde te benaderen op basis van toekomstige cash flow. En juist om die toekomstige cash flow is de gemiddelde koper te doen in het geval van een overname.