mobiel pinapparaatDat de coronapandemie gevolgen heeft voor het bedrijfsleven is inmiddels duidelijk. Een van de gevolgen is een permanente wijzigingen in de manier waarop we shoppen.

Nu verwachten we heus wel dat die plastic schermen bij de kassa’s op termijn verdwijnen. Maar onze manier van betalen? Die neigt meer en meer naar de prominente aanwezigheid van mobiel betalen en mobiele pinapparaten.

De stijgende populariteit van pinapparaten die men overal naartoe kan meenemen, is rechtstreeks te verklaren aan de hand van COVID-19. Contant betalen werd, vooral in de eerste maanden na de uitbraak, gezien als onveilig. Het bewijs daarvoor was een béétje summier, maar het RIVM kon besmetting via oppervlaktes en objecten tegelijkertijd ook niet helemaal uitsluiten.

Minder cash

Het is, wat dat betreft, logisch dat men geld niet langer wilde gebruiken – of in mindere mate. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, het CBL, deed de regering dan ook het verzoek om klanten uitsluitend te laten betalen met pin. En dat verzoek werd – soort van – ingewilligd.

Het loste de situatie echter niet op. Een pinautomaat is tenslotte ook een object en ook in dit geval kon niet stellig worden gezegd dat met pin betalen veilig is. Tenslotte raakt iedere klant de automaat aan. Wie toch al angstig is voor een eventuele besmetting, maakt er dus liever geen gebruik van.

Mobiel betalen

Is het allemaal speculatie? Niet echt. ING gaf ter bevestiging aan een duidelijke daling te zien in het gebruik van klassieke pinautomaten – én een stijging in moderne betaalmethodes zoals Pinmobile.. Een voorbeeld daarvan is mobiel betalen. Een betaalwijze die pre-corona ook wel werd gebruikt, maar sindsdien – en min of meer uit nood geboren – aan een ware opmars is begonnen.

Mobiel betalen kan op verschillende manieren, waarvan betalen met je telefoon de meest in het oog springende is. Daarvoor golden tot voor kort limieten tot bijvoorbeeld €25. Diverse banken hebben dit bedrag echter verhoogd, om zo te voldoen aan de wens van de klant. De voordelen? Je hoeft geen pincodes meer in te voeren en maakt derhalve geen contact meer met het pinapparaat.

Mobiele pinapparaten

Zo zien we de samenleving langzaam opschuiven naar een cashloos bestaan. De opmars van mobiele pinapparaten kan die ontwikkeling nog eens van een extra impuls voorzien. Ze spelen helemaal in op een gebrek aan geld op zak. Met een mobiel pinapparaat kan iedereen overal pinnen. Op verschillende manieren.

Gevolgen

Alle ontwikkelingen op de terreinen van mobiel betalen én mobiele pinapparaten brengen nogal wat gevolgen teweeg. We streven, zoals gezegd, af op een cashloze samenleving en volgens voorstanders daarvan is dat erg positief voor met name de winkeliers. Het houdt namelijk in dat er minder fysiek geld aanwezig is in de winkels. Dat moet dan weer de kans op overvallen en diefstal verminderen.

Maar nadelen zijn er volgens tegenstanders ook. Zij wijzen op het feit dat bepaalde doelgroepen – denk aan ouderen – erg gehecht zijn aan het betalen met contant geld. Voor hen zijn dergelijke ontwikkelingen dus absoluut geen zegen.

Wéér andere partijen stellen dat contant geld erg belangrijk is in wat we de financiële opvoeding van kinderen noemen. Kinderen zouden met contant geld beter kunnen leren hoe je omgaat met (zak)geld én hoe je moet sparen.

Mócht Nederland daadwerkelijk cashloos worden, dan treedt het in de voetsporen van verschillende Scandinavische landen. In Zweden is mobiel betalen de orde van de dag: in Stockholm – en dat hebben we écht van iemand vernomen – beschikken zelfs sommige straatmuzikanten over een mobiel pinapparaat. De verwachting lijkt echter dat het in Nederland niet zover gaat komen. Verschillende economen halen de invloed van buurland Duitsland aan, waar cash ook nu betaalmiddel nummer één is. Verwacht wordt dat de invloed van Duitsland op Nederland veel groter is dan die van Zweden.