Voordelen van een digitale infrastructuur in de zorg

zorgprocessen

Werken met een digitale infrastructuur bevordert dat informatie breed wordt gedeeld. Afspraken worden beter gehandhaafd en zorgprofessionals hebben een beter beeld welke familieleden en andere professionals bij de zorg betrokken zijn. Vooral mantelzorgers vinden het een veilig idee dat er snel en direct kan worden gecommuniceerd. Wanneer dergelijke systemen gebruikt worden zorgt dat voor frequenter contact tussen zorgprofessionals, mantelzorgers en de cliënt.

Voorwaarden voor het gebruik van een dergelijke tool zijn (Broese van Groenou):

  • pro-actieve cliënt of mantelzorger,
  • complexe zorgsituatie die veel overleg vergt of een agendafunctie behelst,
  • meerdere gebruikers voor wie het belangrijk is op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in de zorgsituatie,
  • kennis van digitale communicatie bij alle gebruikers,
  • cliënt c.q. mantelzorger zien de meerwaarde van digitale communicatie en hechten aan contact tussen cliënt- mantelzorger- zorgprofessional.

Zorgtechnologie ondersteunt en verbetert

Technologie wordt enerzijds gebruikt als aanvulling op professionele hulpverlening; anderzijds kan technologie gebruikt worden om zelfzorg te verbeteren. Het werken met digitale oplossingen vergt echter dat de werkwijze van zorgprofessional en de aanpak van de mantelzorg ter discussie kan komen te staan. In het zorgproces heeft de patiënt veelal een informatieachterstand op de zorgverlener. Met name bij chronische ziekten blijkt in de nazorgfase de patiënt echter een informatievoorsprong te hebben op zorgverleners.

De technologie die monitoring en zorg op afstand mogelijk maakt zal steeds meer worden ingezet. Hiermee wordt zelfregie (zelfmanagement) bij cliënten verder versterkt. De ICT -infrastructuur (electronisch cliëntendossier) ondersteunt zowel mantelzorgers als professionals.

De cliënt beheert zijn of haar eigen medische en gezondheidsgegevens in een electronisch cliëntdossier. Centraal komt dus te staan zelfmanagement op lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, participatie in de samenleving, zelfbepaling en zelfregie en dagelijks functioneren.  Een centraal element voor succes is dat zorgtechnologie onderdeel uitmaakt van de visie op zorg. (Technologie in de verpleeghuiszorg, 2019).

Samenhang tussen het sociale netwerk, persoonsgerichte zorg en zorgtechnologie is cruciaal

Op internet is een groot aantal digitale diensten beschikbaar. Het wordt onder meer via sensoring gemakkelijker mensen te volgen. Sociale netwerken maken steeds meer gebruik van digitale oplossingen. Voor zorg in de thuissituatie is de samenhang tussen het sociale netwerk, persoonsgerichte zorg en zorgtechnologie essentieel. Nodig is ondersteuning die gericht is op de eigen individuele situatie en die ondanks die veelheid aan regels sturing op het zorgproces mogelijk

Vernieuwing komt in de vorm van: producten (medicatie of medische technologie), diensten (behandelmethoden), modellen (financiering en samenwerking) en sociale veranderingen (cultuur). De ouderenzorg kenmerkt zich doordat opvattingen, toepassingen van (informatie)technologie en posities van professionele expertise gelijktijdig veranderen en vernieuwen. De nieuwe generatie ouderen zal daarbij steeds meer leidend zijn bij die vernieuwing.

 

Literatuur

Broese van Groenou, M. (2015).  Digitale communicatie in zorgnetwerken van kwetsbare ouderen. Evaluatie van de implementatie van een digitale tool in de thuiszorg om de communicatie met mantelzorg te verbeteren. Amsterdam: Vrije Universiteit

Technologie in de verpleeghuiszorg. (2019). Amersfoort: Jester Strategy

Woldendorp, H. (2021).Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. De impact van COVID-19. Amsterdam: SWP