Startups hebben een aantal kenmerken:

  • Schaalbaarheid: kun je snel groeien?
  • Zoekend: het voortdurend testen en valideren of je product of dienst schaalbaar is
  • Focus op technologie
  • Ondernemersmentaliteit

Startups staan bekend om hun ondernemerschap, aanpassingsvermogen en vitaliteit (Woldendorp en Woldendorp, 2019). Startende ondernemingen kenmerken zich vaak door individueel ondernemerschap. Op deze manier zijn ze in staat snel, flexibel en daadkrachtig te opereren zodat dat ze efficiënt en klantgericht kunnen werken en nieuwe kansen makkelijk opmerken. Het gaat er in essentie om dat medewerkers van een startup zich gedragen als een individuele onderneming.

Een startup is een startend bedrijf dat een nieuw idee in omstandigheden van hoge onzekerheid probeert succesvol te maken. Startup denken helpt de weerstand tot verandering te doorbreken, omdat de bestaande mindset wordt doorbroken.

Een startup is een tijdelijke organisatie die op zoek is naar een schaalbaar en herhaalbaar businessmodel. De kenmerken ervan zijn:  snelheid, schaalbaarheid, ontwrichting, continu willen verbeteren en gebruik maken van digitalisering (Hoogveld, 2017).

Startups zijn per definitie gericht op leren (Razeghi). Ries definieert de term ‘startup’ breed: iedereen die iets nieuws probeert op te zetten met een onzekere uitkomst is bezig met een start-up. Kenmerk is dat je vanaf de start iets doet en al doende leert wat werkt en wat niet.

Love heeft een J curve voor startups ontwikkeld:

startup methode
 

Het model werkt als volgt:

  • In de eerste fase, de creatiefase gaat het vooral om het idee, het team en geld.
  • Nadat alles op zijn plek is is het de kunst je idee zo snel mogelijk op de markt te brengen. Dan blijkt dat de markt niet direct het oppakt.
  • Dan gaan we morfen: veranderingen aanbrengen tot de markt positief reageert.
  • Nu komen we in de fase van het maken van een effectief businessmodel.
  • De markt maakt daarna opschaling mogelijk.
  • Op het einde ga we oogsten.

De startup methode geeft ons richting

De J curve maakt het gemakkelijker snel te handelen omdat we weten waar we ons in een bepaalde fase op moeten richten.

In de uitbrengfase gaat het om om te kunnen gaan met teleurstellingen: heb ik wel het goed product, doe ik het wel goed? In de modelfase stellen we vast welke kosten we willen (kunnen) maken om je idee op de markt te krijgen. Dit is de fase waar kostenbewustzijn centraal staat.

Morfen gaat om aanpassen: ook op fundamenteel niveau. De markt bepaalt wat een succes is; aanpassen is dan ook die markt volgen en niet het oorspronkelijke idee. Het gaat om vragen als: welke mening hebben klanten, wat trekt klanten aan, wat willen ze meer, welk onderdeel (of geheel) spreekt aan? Om hier effectief mee om te gaan hebben we de volgende houdingsaspecten nodig: je weet dat je je idee (product/dienst) gaat aanpassen; je hebt al nagedacht over alternatieven; je bent alert om klantgegevens te verzamelen en weet je wat je ermee gaat doen; je hebt voldoende innovatief vermogen en je kunt snel handelen.

Pas na deze stap wordt overgegaan naar opschalen (immers: de kosten zijn lager dan de opbrengsten). Bij opschalen gaat het ook weer om drie componenten: kunnen we de goede mensen vinden, hebben we voldoende geld en houden we de werkprocessen op orde.

De leukste fase (voor sommigen) is het oogsten: we kunnen gaan ‘cashen’. Blijven we doorgaan of gaan we verkopen of naar de beurs met een IPO (Initial Public Offering).

Kenmerken van startups zijn:

Ze lossen een probleem op, ze laten zien dat wat bedacht is ook werkt, ze investeren in netwerken, ze zijn wendbaar en ze zorgen dat ze zichtbaar zijn. Ries praat over een startup state of mind. Ries definieert de term ‘startup’ breed: iedereen die iets nieuws probeert op te zetten met een onzekere uitkomst is bezig met een startup. Kenmerk is dat je vanaf de start iets doet en al doende leert wat werkt en wat niet.

Literatuur

Hoogveld, M. (2017).  Denk als een startup. 9 manieren om slimmer en innovatiever te ondernemen. Culemborg: Van Duuren Management

Razeghi, A. (2014). Bend the curve. Accelerate your startup’s success. Techstars Series

Ries, E. (2017).  The startup way. How entrepreneurial management transforms culture and drives growth.  Londen: Penguin

Woldendorp. H. en T. Woldendorp. (2019). De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie. Amsterdam: Uitgeverij SWP