Lean Startup: in kleine stappen naar je doel

Lean Startup is een methodische aanpak van ondernemerschap, waarbij je in kleine meetbare stappen je doelen bereikt. Een lean startup werkt als volgt (Ries: identificeer de leidende veronderstellingen die waar moeten zijn om de startup te laten slagen. Zorg voor een experiment waarin de veronderstellingen snel en goedkoop kunnen worden getest. Gebruik ieder experiment als een gelegenheid om te leren wat wel werkt en wat niet. Gebruik je leervermogen om een nieuw experiment te starten en begin opnieuw. Bepaal periodiek of je met een scharnierpunt benadering gaat werken (verandering van strategie zonder verandering van visie).

De principes van de Lean Startup

  • Het eerste belangrijke principe van de Lean Startup is dat het traditionele proces op zijn kop wordt gezet. Het gedetailleerd plannen van een project waarvan we niet zeker weten wat de uitkomst is, wordt vervangen door het snel testen van de grootste aannames van het eigen idee door deze direct bij de eindgebruikers te toetsen.
  • Het tweede belangrijke principe van de Lean Startup is snelheid. Hoe snel is snel? Om een idee te geven: er zijn softwarebedrijven die elke dag 10 tot 12 nieuwe versies van een product releasen. Zij kunnen dit, doordat ze vooraf meer tijd stoppen in het inbouwen van diagnosetools en precies kunnen meten wat elke verandering in het product doet met het meten van klanttevredenheid en andere belangrijke sleutelindicatoren.
  • Het derde belangrijke principe van de Lean Startup is dat we de klant moetenleren kennen en hoe we voor hem/haar waarde creëren. Sociale innovatie kent vaak niet een specifieke klant of beoogde afnemer. Er zijn meerdere groepen belanghebbenden voor wie de sociale innovatie (in)direct waarde kan creëren. Als we kijken naar de succesratio van startups in de private sector, dan zijn dat meestal initiatieven die duidelijke waarde creëren voor een duidelijk type klantprofiel.

    Als er een duidelijke validatie van het probleem is, wordt het zaak om (delen van) de oplossing te toetsen met experimenten, waarin je de verschillende belanghebbenden en klanten direct betrekt. Het is altijd essentieel om terug te gaan naar de vraag: wat wil ik nu echt weten en bereiken? Probeer die allerbelangrijkste variabele scherp te verwoorden.

  • Het vierde belangrijke principe van de Lean Startup is experimenteren. De build–measure–learncirkel moet zo snel en goedkoop mogelijk doorlopen worden door middel van experimenten. Hiervoor is het nodig een MVP (minimal viable product) te maken, wat een concrete vorm is waarin de belangrijkste aannames rondom de oplossing getoetst worden. Dit kan zo eenvoudig zijn als een landingspagina zijn met daarop een video van de oplossing en een knop met daarop ‘bestel nu’.

De basis van Lean Startup

De basis van lean is het elimineren van ‘niet waarde toevoegende activiteiten’ en het leveren van een constante hoge kwaliteit. Lean Startup is erop gericht om zo snel mogelijk te toetsen of je aannames waar zijn. Als de aanname niet waar is, wordt dat niet gezien als falen, maar als leren.

Ieder businessmodel kent drie componenten: zorg voor het product of dienst; zorg voor een klant; zorg ervoor dat de opbrengsten hoger zijn dan de kosten. In startup jargon gaat het om het uitbrengen van een MVP (Minimum Viable Product): wat is voldoende om erachter te komen of het werkt. Zorg ervoor dat je echt weet wat je klanten ervan vinden en organiseer feedback.

Door snel een minimale testbare variant (MVP: Minimum Viable Product) van het product of dienst te maken, kan snel getoetst worden of het concept aanslaat bij de doelgroep en waar het moet worden aangepast. Tips daarbij zijn: neem niet te snel aan wie je (toekomstige) opdrachtgevers of klanten zijn; bedenk vooraf wat belangrijke meetpunten voor succes zijn; is er overlap tussen behoeften van aanbieders en vragers.

 

Literatuur

Ries, E. (2011). The lean startup. Londen: Penguin Books

Waldock, B. (2015). Being agile in business. Discover, faster, smarter, leaner ways to work. Harlow: Pearson

Woldendorp. H. en T. Woldendorp. (2019). De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie. Amsterdam: Uitgeverij SWP