De grote zoektocht in de zorg is hoe je kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering gelijk op laat gaan. Een vorm waarin een dergelijke aanpak in de zorg wordt ontwikkeld is de Triple Aim methodiek. Bij de ontwikkeling van integrale zorg voorzieningen worden de Triple Aim doelstellingen toegepast. Korte schets hiervan: Triple Aim is gericht op effectiviteit en doelmatigheid (klant, kwaliteit, kosten):

 • Verbeteren van de ervaring van zorg
 • Verbeteren van de gezondheid van de bevolking op basis van contact met gemeenschappen en organisaties, met een focus op preventie en welbevinden en het managen van chronische ziektebeelden
 • Verlagen kosten per hoofd van de bevolking

kostenbeheersing in de zorg met Triple Aim methodiek

Het ontwerpen van effectieve zorg

De Triple Aim methodiek kent 5 ontwerpconcepten:

 • Richt je op individuen en families
 • Herontwerp van eerste lijn
 • Bevolking gezondheid management
 • Begrijpen en veranderen van kostendrijvers om groei van kosten (tussen en binnen systemen) te beperken
 • Creëren van nieuwe structuren en systemen om verandering tussen organisatie-eenheden te ontwerpen en in te voeren, het inrichten van kostencontrole platforms en systeemintegratie en implementatie

De randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak

Op lokaal niveau dient in zijn algemeenheid aan een aantal randvoorwaarden te zijn voldaan:

 • Er is een beeld (en daarop gebaseerde keuze) van een relevante bevolking die Triple Aim doelstellingen mogelijk maakt
 • Er is een gemeenschappelijke ambitie die de verschillende partijen bij elkaar houdt
 • Er zijn (concrete) maatregelen die verbetering (meetbaar) laten zien
 • Er is een programmatische (verschillende projecten) aanpak die duidelijk maakt hoe Triple Aim resultaten worden bereikt
 • Er is voldoende sturing (leiderschap) en er zijn voldoende systeemregels om een Triple Aim doelstelling mogelijk te maken
 • Er is een realistisch (en door partijen herkend) implementatietraject

Gebiedsgerichte financiering waarnaast de WMO middelen ook de ZVW en de WLZ middelen worden ingebracht kan een dergelijk model mogelijk maken. De gemeente is in dit model één van de betrokken partijen.

 

Literatuur

Bisognano, M., & Kenney, C. (2012). Pursuing the triple aim: seven innovators show the way to better care, better health, and lower costs. San Francisco, CA: Jossey-Bass

Bohmer, R.M.J. (2009). Designing care. Aligning the nature and management of health care. Boston, Mass.: Harvard Business Press

Woldendorp, H. (2018). Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties. De consequenties van platformtechnologie voor de ouderenzorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum