Meten van resultaten

Een aanpak gericht op het in beeld krijgen van effecten van de sturingsmaatregelen is social return on investment (Friedman, 2005). In deze methodiek wordt gekozen voor een resultaatgerichte procesmethodiek waarin de betrokken partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en het behalen van meetbare outcomes (kwantitatief en kwalitatief).

In essentie gaat het om stellen van drie vragen:

 • Wat hebben we gedaan?
 • Hoe goed deden we het?
 • Wie werd er beter van?

 

Vertaling naar social return on investment (SROI)

Social return on investment (SROI) is dus een methode om verandering te bereiken door het meten van de outcome van sociale en economische maatregelen, waarbij de outcome wordt gemeten in financiële opbrengsten. Het is een meetmethodiek die het rendement van investeringen in het sociaal domein meet. Een outcome kan worden gedefinieerd als het resultaat of duidelijk effect van iets anders.

SROI kent zeven kernprincipes:

 • Betrek stakeholders
 • Begrijp wat er verandert
 • Waardeer de zaken die ertoe doen
 • Betrek alleen die zaken die materieel uitgedrukt kunnen worden
 • Wees niet te optimistisch
 • Wees transparant
 • Check de resultaten

 

SROI evaluatie

Op basis hiervan kom je tot een zestal fases om een SROI evaluatie uit te voeren:

 • Fase 1: stel de scope van de SROI vast en wie de stakeholders zijn: waar gaat de SROI analyse over, wie wordt erbij betrokken en op welke wijze
 • Fase 2: stel een impact kaart op: bepaal in overleg met de stakeholders hoe de relatie tussen input, output en outcome eruit komt te zien
 • Fase 3: bepaal de outcomes en geef ze een waarde: definieer de data of de outcome ook heeft plaatsgevonden en waardeer ze daarna
 • Fase 4: stel de impact vast: verzamel de outcome gegevens en stel hun financiële waarde vast
 • Fase 5: calculeer: bepaal de opbrengsten, trek de negatieve effecten af en vergelijk het met de investering
 • Fase 6: rapporteer: deel de resultaten met de stakeholders

De calculatie vindt plaats op basis van de volgende formule: SROI=  tastbare + niet tastbare waarde voor de gemeenschap : totale investering.

 

Hoe breng je resultaten in beeld?

Dat wordt uitgewerkt in de volgende tabel, waarbij in beeld gebracht wordt de input, processen, output en outcome:

Input: Processen: Output: Outcome:
Budget Procedures Aantal bereikte ouderen Impact
Capaciteit Protocollen Feitelijke diensten
Staftijd

Om de impact vast te stellen wordt het vraagstuk als volgt omschreven:

 • Uitgangssituatie: welke (problematische) situatie dient te worden verbeterd
 • Wat is de oorzaak van het probleem
 • Wat is de omvang van het probleem
 • Wat is de noodzaak om het op te lossen
 • Wie is de doelgroep
 • Wie is de probleemeigenaar
 • Wat is de oplossing
 • Wat zijn de doelstellingen

meten van resultatenAls voorbeeld, de impact op de kwaliteit van leven van ouderen. Door de gerichtheid op outcome brengen we in beeld wat het (mogelijke) effect van de (begrote) investeringen zijn:  wat is de kwaliteit van leefomstandigheden die we willen bereiken, hoe zien die leefomstandigheden eruit, hoe kunnen we die leefomstandigheden meten, wat is de status op basis van die meting, wat zijn de partners die hier een rol bij spelen, wat werkt beter tegen lagere kosten en wat is onze propositie.

 

Literatuur

Friedman, M. (2005). Trying hard is not good enough. How to produce measurable improvements for customers and communities. Bloomington, Indiana: Trafford Publishing

Woldendorp, H.  en J. Hoekman (2019). De weerbarstige praktijk. Een evolutietheorie van het sociaal domein. Amsterdam: SWP