Omgang met technologie

exponentiële groeiDe disruptieve kracht van nieuwe technologie en met name de snelheid waarmee deze zich voortbeweegt zal ook in de zorg grote gevolgen gaan hebben. Het lijkt of technologie steeds lijkt op een zichzelf staand organisme, dat alles waarmee het in aanraking komt voorgoed verandert. Organisaties en professionals moeten leren hier mee om te gaan. Dit is lastig omdat het de organisatie in de kern van haar bestaan raakt en de professional in de kern van het vak.

De snel veranderende omgeving vereist voortdurend een nieuwe oplossing.  Moore (2014) kent voor technologische ontwikkelingen een marktmodel met vier doelgroepen:

  • ‘Early adopters’: maken onmiddellijk gebruik van nieuwe technologieën
  • ‘Early majority: pragmatisten die technologie gebruiken als die een bepaald probleem oplossen
  • ‘Late majority: hebben hetzelfde perspectief als de vorige groep maar voelen zich minder comfortabel met nieuwe technologieën
  • ‘Laggards’: gebruiken nieuwe technologie alleen als ze merken dat het niet gebruiken leidt tot verstoring van de eigen werk- en leefwereld

Te verwachten technologische ontwikkelingen de komende jaren zijn: virtual reality, augmented reality, het Internet of Things, robotica, kunstmatige intelligentie en machine leren, 3D printing, open-source software, gig economie, open  etc.

Spanning tussen technologie en verandervermogen

Organisaties zijn echter niet gewend om met versnelde verandering als direct gevolg van al deze nieuwe technologieën om te gaan. Technologie verandert exponentieel, terwijl organisaties een logaritmische groei doormaken. Het gaat volgens Brinker om de relatie tussen deze twee curves: technologie verandert sneller dan organisaties deze verandering kunnen omarmen. Brinker noemt dit denken de Wet van Martec. Kern van het vraagstuk is hoe je in staat relatief langzaam veranderende organisaties in een relatief snel veranderende technologische omgeving te managen.

De kloof tussen technische mogelijkheden en aanpassingsvermogen van organisaties neemt dus volgens deze wet toe. ICT en platformen worden in toenemende mate de kritieke succesfactor voor organisaties. Dat geldt ook weer voor professionals: door gebruik te maken van platformen onderhoud je je kennis.  Organisaties kunnen toegang creëren tot de nieuwste technologie door middel van eigen innovatie, samenwerkingsverbanden of investeringen in technologie.

Nieuwe businessmodellen

We leven dus in een wereld van voortdurende verandering. Omdat dat zo is gaat het niet om de bestemming, maar om de reis. We staan steeds voor de keuze welke technologie een bijdrage kan leveren aan mijn doel. Zorg voor wendbaarheid en flexibiliteit. Er is daarbij echter een limiet aan evolutionare veranderingen. Het kan ook nodig zijn een meer fundamentele veranderstrategie te hanteren.

Door technologische ontwikkelingen hebben consumenten, cliënten en burgers organisaties steeds minder nodig. Het gaat om organiseren: inrichten van slimme netwerken, ketens en gemeenschappen.  In Easycratie (Aslander, 2010) wordt aangetoond dat organisaties veranderen naar organiseren. Het gaat steeds meer om (tijdelijk) samenwerken met andere professionals.

De Ridder (2016): digitale technologieën zoals sociale media, kunstmatige intelligentie, en robots leiden tot nieuwe business modellen en maken een andere manier van werken noodzakelijk. De impact van digitalisering op de inrichting van de samenleving en organisaties is zo groot dat iedere organisatie (en ieder individu) ermee te maken krijgt. Bijvoorbeeld door platformtechnologie ontstaan nieuwe organisatievormen: kern is om  innovatief te  zijn en snel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. De maatschappij wordt steeds meer gekenmerkt door participatie (verbindingen).

 

Literatuur 

Aslander, M. en E. Witteveen. (2010). Easycratie. De toekomst van werken en organiseren. Den Haag: SDU

Brinker, S. (2016). Martec’s law: the greatest management challenge of 21st century. Blog, 6 november 2016

Moore, G. (2014) Crossing the chasm. Marketing and selling disruptive products to mainstream customers. New York: HarperBusiness

Ridder, de W.P. (2016). Digital by default. Strategisch management in de onvermijdelijke digitale transformatie.

Woldendorp, T. en H. Woldendorp. (2019). De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie. Amsterdam: SWP