Wat is het doel?

In 'Prioriteiten' (2011) stelt Covey dat prioriteiten stellen de kern van succesvol verbeteren is. En dat doe je door te weten wat je doel is. We zouden moeten streven naar persoonlijk leiderschap: op die manier stel je vast welke resultaten voor jezelf bijdragen aan de kwaliteit van je leven. Hoe doe je dat? Door tijd vrij te maken om te reflecteren over je acties en het plannen van nieuwe acties.
 
prioriteren
 

Wat is je eigen rol?

In Verdraaide organisaties draaide Wouter Hart (2013) de gangbare organiseer-logica om. Het volgen van het systeem is dan niet meer leidend, maar juist het nemen van verantwoordelijkheid voor het vinden van echte oplossingen. Niet meer vanuit het systeem werken aan een virtueel doel in een onzekere en onvoorspelbare toekomst, maar juist werken vanuit de bedoeling. Omdat dat in de praktijk nog niet zo eenvoudig is, biedt zijn nieuwe boek Anders vasthouden negen sleutels om te leren sturen vanuit de bedoeling, eigenaarschap te vergroten en ondersteunende systemen vorm te geven.

Hart richt zich op het idee achter een loopbaan: wat is jouw bedoeling? In ‘Anders Vasthouden’ (2017) werkt hij een aantal criteria uit om tot keuzes te komen:

  • Werkelijke opgave: waar is het je om te doen
  • Wat is je houvast: vertel je verhaal
  • Hoe sta je in de werkelijkheid: waar zitten je vaste punten
  • Versterking van oplossend vermogen: inzicht in contact met anderen
  • Waar ligt de uitdaging: wat is er leuk
  • Letter en de geest: wat vind jezelf
  • Verantwoordelijkheid: kunnen en willen
  • Stevigheid: waar sta ik voor
  • Dynamiek: waar ga ik heen

Hart pleit ervoor naast de ander te gaan staan, het probleem bij de ander te laten en te kijken wat er dan nodig is en wat dat van wie vraagt. Niet de oplossing aanreiken, maar het oplossend vermogen van de ander aanspreken en ondersteunen. Zo lang we mensen zien als uitvoerders van het systeem, hoeven ze namelijk geen verantwoordelijkheid te nemen. Bij ‘anders vasthouden’ gaan mensen juist staan voor de bedoeling. In de leefwereld – het hier en nu van de praktijk – zijn ze verantwoordelijk om tot de goede oplossing te komen.

Kijk opnieuw

Succesvol opereren gaat om de wereld anders zien (Grant, 2016). Hij heeft onderzocht dat hoe beter je bent in een bepaald domein hoe minder creatief je bent. Grappig is dat veel vernieuwers late-adopters zijn. Het gaat er steeds om open te staan voor veel opvattingen.

Een paar van de adviezen van Grant: neem de status quo niet voor waar aan, maar vraag je af waarom die überhaupt bestaat; onthoud dat als jij niet het initiatief neemt de status quo zal blijven bestaan; vermenigvuldig je ideeën; verander veel van werk; zoek vooral feedback van peers; praat eens met mensen die het met je ideeën oneens zijn; vraag om problemen niet oplossingen; benadruk waarden boven regels.

Stel jezelf daarbij doelgerichte vragen: wat vind ik belangrijk? En sluit deze beslissing aan bij mijn persoonlijke doelen. Het is verstandig als we ons richten op onverwachte dingen. Je komt dan in situaties die een uitdaging vormen voor onze prioriteiten.

 

Literatuur

Covey, S., A.R. Merrill en R.R. Merrill. (2000). Prioriteiten. Effectieve keuzes in leven en werk. Amsterdam: Business Contact

Grant, A. (2016). Originals. How non-conformists move the world. New York: Viking

Hart, W. (2013). Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling. Deventer: Kluwer

Hart, W. (2017). Anders vasthouden. 9 sleutels voor het werken vanuit de bedoeling. Deventer: Vakmedianet

Woldendorp, H. en T. Woldendorp (2019). De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie. Amsterdam: SWP