Binnenkort moeten alle pensioenregelingen veranderd worden en het uitgangspunt wordt dat alle werknemers een gelijk percentage premie gaan ontvangen.

Deze premie wordt maandelijks toegevoegd aan het pensioenvermogen, belegd en op de pensioendatum wordt het pensioenkapitaal omgezet in levenslang pensioen.

 

Het bepalen van de hoogte van de premie

Hoe hoger de inleg en hoe hoger het rendement des te beter pensioen. Het zal dus een discussie worden tussen werkgever en de ondernemingsraad hoe hoog deze premie moet gaan worden. Het maximale percentage bedraagt (zonder eventuele compensaties) 30%. Dit percentage is erop gebaseerd dat een maximaal pensioen wordt bereikt als jaarlijks 1,5% rendement wordt behaald.

De meeste pensioenregelingen zullen naar verwachting niet op de maximale premie worden gebaseerd.

Een logische vraag aan de werkgever zal zijn “op welk pensioen willen we zo ongeveer uitkomen?”.

 

Veel berekeningen van de verwachte pensioenuitkomsten kloppen niet

Veel berekeningen die wij de afgelopen periode zijn tegengekomen geven echter absoluut geen juist beeld van de verwachte pensioenuitkomsten omdat er geen rekening wordt gehouden met salarisstijgingen en inflatie. De verwachte pensioenuitkomsten zijn dan natuurlijk niet realistisch.

 

Voorbeeld:

Modaal salaris doorrekening verwachte pensioenen op basis van huidige uitgangspunten DNB. De jaarlijkse premie bedraagt 20% van de grondslag en het is de bedoeling om op 70% van de grondslag uit te komen. Na ingang stijgen de pensioenen niet.

Wij leggen de uitkomst van een drietal berekeningen voor:

1.      Berekening met als aanname geen salarisstijging en geen inflatie.

Pensioen is 141% van laatste grondslag, een geweldig resultaat.

2.      Een realistischer berekening met een salarisstijging van constant 2,3% en inflatie 1,9%.

Pensioen bedraagt 66% van de laatste grondslag.

3.      Berekening waarbij de salarisstijging tot leeftijd 35 jaar inflatie plus 3% tot leeftijd 45 inflatie plus 2% tot leeftijd 55 inflatie plus 1% is en hierna alleen de inflatie.

Pensioen is 56% van de grondslag.

 

Het maakt derhalve enorm uit met welk gekozen scenario en uitgangspunten gerekend wordt. Dit geeft een realistisch of minder realistisch beeld.