Begin mei 2021 is door demissionair Minister Wouter Koolmees bekend gemaakt dat niet, zoals was gepland, in 2027 alle bedrijven hun pensioenregeling moeten hebben veranderd. Afspraken over de hoogte van de premie moeten echter al eerder zijn gemaakt.

Alle werknemers gaan een gelijk percentage premie ontvangen en dat premiebedrag wordt belegd.

Ondernemingsraden in bedrijven die niet een CAO met verplicht gestelde pensioenregeling vertegenwoordigen zullen moeten instemmen met of onderhandelen over de hoogte van de premieregeling. Het maximale premiepercentage bedraagt 30% (exclusief eventuele compensaties).

Kostenonttrekking door pensioenuitvoerders

De kosten die afgaan van het uiteindelijke pensioenvermogen van de medewerkers kunnen behoorlijk verschillen. Waar hebben wij het dan over? Over een inhouding van 0,25% tot meer dan 0,5%. Moet de OR zich daar echt druk over maken dat zijn toch marginale kosten? In eerste instantie lijkt dat inderdaad zo maar uiteindelijk is het toch groot geld. Het gaat om kosten die ieder jaar worden ingehouden over het gehele opgebouwde pensioenkapitaal van een werknemer.

Pensioenpremie

De pensioenpremie die een werkgever betaalt is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • een spaarpremie, het maandelijkse bedrag dat in de pensioenpot van de medewerkers gaat;
  • de premie voor de nabestaandenpensioenen;
  • de administratiekosten die de pensioenuitvoerder in rekening brengt;
  • en de risicopremie voor doorbetaling van de premie bij arbeidsongeschiktheid.

Voor de bepaling van de hoogte van het pensioenkapitaal waarvoor op de pensioendatum het ouderdomspensioen wordt aangekocht zijn de hoogte van de spaarpremie, het behaalde rendement en de kosten die hiervan afgaan van belang voor het uiteindelijke pensioen.
 
pensioenuitvoerders

Kostenonttrekkingen

De volgende onttrekkingen kunnen aan de orde zijn:

  • Er zijn uitvoerders die beginnen met het onttrekken van een percentage kosten (aankoopkosten), meestal 0,25% van de premie;
  • Ook zijn er uitvoerders die op de pensioendatum een percentage inhouden, in de regel ook 0,25% (verkoopkosten) van de premie;
  • Beheerkosten van de fondsen;
  • Een afslag voor de pensioenuitvoerder zelf.

Voorbeeld:

Een werknemer van 21 jaar start met een modaal salaris (€ 36.500,00) ontvangt jaarlijks 20% van zijn pensioengrondslag aan pensioenpremie.

Wij hebben met de uitgangspunten van De Nederlandse Bank (DNB) waaronder een jaarlijkse stijging van het salaris met 2,3% en een inflatie van 1,9% berekend hoeveel de pensioenuitvoerder onttrekt aan het pensioenvermogen van de werknemer.

Op de pensioendatum komen wij dan tot het navolgende bedrag aan deze onttrokken kosten.

 

Stel dat de “beleggingskosten” (beheerkosten plus afslag voor de pensioenuitvoerder) uitkomen op 0,25%. In totaal is dan meer dan € 13.000,00 van de werknemer weggelekt naar de pensioenuitvoerder. Als de uitvoerder ook voor aan- en verkoopkosten een percentage in rekening brengt dan is de onttrekking al bijna € 15.000,00. Op basis van de huidige tarieven komt deze werknemer met een modaal salaris zo ongeveer een jaar pensioen tekort.

En dat is toch groot geld.

Valt er iets te doen aan de kosten die pensioenuitvoerders inhouden? Ja, deze zijn, met inachtneming van de hoogte van de totale premie die aan de pensioenuitvoerder wordt betaald, zeer goed onderhandelbaar.

Uitgestelde onttrekkingen

Daarnaast zijn er pensioenuitvoerders die zeggen geen verkoopkosten in rekening te brengen. Helaas blijkt dat meerdere uitvoerders -op de pensioendatum of wanneer het pensioenkapitaal wordt omgezet in een levenslang pensioen of als het pensioenkapitaal wordt overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder- dan toch kosten in rekening brengen. Dit is geen goede zaak en in onze ogen misleidend en slecht.

 

Het argument daarbij is dat zij de opgebouwde waarde van de onderliggende beleggingen verkopen en hier zijn dan kosten aan verbonden. Het valt op dat uit ons onderzoek blijkt dit veelal geldt voor pensioenuitvoerders met eigen beleggingsfondsen. Niet alle uitvoerders doen dit omdat zij immers ook dagelijks nieuwe premies binnenkrijgen en deze moeten beleggen. Je hoeft dan dus niet twee keer kosten te maken en dit is gunstiger voor de medewerkers en hun pensioenen.

 

Doorvragen over de kosten loont dus ook in dit geval.