Een, in onze ogen, zeer terechte, vraag aan de werkgever is welke pensioenambitie de werkgever heeft ten aanzien van de hoogte van het gewenste inkomen, dat een werknemer heeft als deze met pensioen gaat.

Is dit 50% van het inkomen dat geldt voor pensioneren, 60% of een ander percentage?
 
pensioenambitie

Behoud welvaartsniveau is een gedeelde verantwoordelijkheid

Het is uiteraard wel de bedoeling dat de werknemer na pensionering een niet al te grote stap terug hoeft te doen en deze op ongeveer hetzelfde welvaartsniveau kan blijven acteren.

Uiteraard heeft de werknemer zelf een zekere verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen, maar deze verantwoordelijkheid geldt ons inziens ook voor de werkgever. Veel (pensioenadviseurs van) werkgevers stellen dat de premie die is afgesproken de afspraak en dus de ambitie is en dat hiermee de verantwoordelijkheid van de werkgever ophoudt. Maar dan blijft toch de vraag hoeveel pensioen de jaarlijkse premie naar verwachting uiteindelijk gaat opleveren.

 

Het Pensioenakkoord, uitgewerkt in het concept Wet Toekomst Pensioen, gaat er vanuit dat werkgever en medewerkers een bepaalde pensioenambitie uitspreken.

 

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren vanwege nieuwe wetgeving veranderd worden en alle ondernemingsraden en werknemersvertegenwoordigers zullen zich samen met hun werkgever, voor zover er geen sprake is van een Cao met verplichte pensioenregeling, over deze vraagstelling moeten buigen. Hierdoor kunnen zij dus ook invloed uitoefenen op een door de werknemers(vertegenwoordiging) gewenst aanvaardbaar pensioenniveau.

 

Hoe wordt de leeftijdsafhankelijke premiestaffel vastgesteld?

De Wet Toekomst Pensioen schrijft voor dat alle werknemers een gelijk percentage premie gaan ontvangen. Momenteel zijn de meeste pensioenregelingen erop gebaseerd dat de premiehoogte met het naderen van de pensioendatum stijgt. In het wetsvoorstel is onder andere opgenomen dat werknemers met een leeftijdsafhankelijke premiestaffel deze mogen behouden.

Als een werkgever gebruik maakt van deze eerbiedigende werking en de pensioenregeling voor de huidige werknemers voortzet (of het middelloonpensioen omzet in een premieregeling met stijgende premiestaffel) en alleen voor nieuwe werknemers een vlakke premie afspreekt zal deze vlakke premie eenzelfde pensioenambitie moeten hebben als de pensioenregeling voor de bestaande werknemers. Anders kan er uiteraard sprake zijn van verboden ongelijke behandeling.

De pensioenregeling zal na een volle diensttijd vergelijkbare pensioenuitkomsten moeten hebben voor alle werknemers. Dit kan worden getoetst aan de hand van berekeningen.

 

Dit soort berekeningen kent veel aannames, immers we weten de toekomstige loonstijgingen, de inflatie, het rendement, etcetera niet. Deze liggen in de toekomst.

De Nederlandsche Bank communiceert regelmatig parameters die voor dit soort berekeningen gebruikt kunnen worden. Deze zijn volgens ons positief ingeschat maar in ieder geval onafhankelijk en dus bruikbaar.

 

Met genoegen zullen wij ondernemingsraden ondersteunen bij dit soort berekeningen.