Pensioenregelingen mogen voor 2026 worden veranderd in een premieregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel.

Maar welke premiestaffel levert ook een goed pensioen op?

premiestaffelVanaf 2026 moeten alle pensioenregelingen worden veranderd. Middelloonregelingen zijn niet meer toegestaan en alle pensioenregelingen moeten premieregelingen worden.

Bij een premieregeling zegt de werkgever geen pensioen maar een premie toe en stort deze maandelijks bij het pensioenkapitaal van de werknemer.

De inleg wordt in een life cycle belegd en op de pensioendatum wordt het pensioenkapitaal omgezet in een levenslange uitkering.

Situatie vanaf 2026

Vanaf 2026 krijgen nieuwe werknemers, “jong en oud”, een zelfde percentage premie, maar werknemers die voor 2026 in dienst zijn mogen hun pensioen blijven opbouwen als er op tijd een leeftijdsafhankelijke premiestaffel is afgesproken.

Kenmerk van de leeftijdsafhankelijke premiestaffels is dat iedere vijf jaar het percentage premie verhoogd wordt. Hoe dichter de werknemer bij de pensioendatum komt des te hoger de premie wordt.

De staffels zijn nauwkeurig vastgesteld en hebben als uitgangspunt dat met het doorlopen van de staffel het maximum toegestane pensioen (75% van het gemiddeld verdiende salaris na 40 dienstjaren) wordt bereikt als de aannames die zijn gedaan ook gerealiseerd worden.

Toch is er een groot verschil tussen de verschillende toegestane staffels.

Dit komt omdat de veronderstellingen om te komen tot het eindresultaat verschillen.

De rendementen worden in de toekomst behaald en niet bekend is nu hoe hoog de resultaten uitvallen. Daarom wordt met aannames gewerkt. Met optimistische (hoge) aannames hoef je niet veel premie te betalen om aan het gewenste pensioen te komen, maar het grote nadeel is dat hoe hoger de aanname, des te kleiner de kans dat deze ook wordt gehaald.

De staffel met het laagste percentage premie inleg is erop gebaseerd dat jaarlijks (voor en na de pensioendatum) 4% rendement zal worden behaald.

De staffels met het hoogste percentage premie inleg gaan er vanuit dat niet meer dan de huidige marktrente aan rendement zal worden behaald.

De marktrente is momenteel veel lager dan 4% en dus moet meer worden ingelegd om hetzelfde resultaat te bereiken. De huidige lage rente resulteert op de pensioendatum al in zo’n 30% minder pensioen dan als dat de rente op de pensioendatum 4% zou zijn.

Het verleden leert dat 4% rendement behalen met beleggingen voor de pensioendatum bij lange duren wel mogelijk moet zijn.

Welk rendement heb ik nodig?

Maar opmerkelijk bij de bepaling van de hoogte van de staffels is dat inflatie niet wordt meegenomen en carrièrestijgingen beperkt worden meegenomen. Deze moet je dus bovenop het ingerekende rendement “verdienen” door een hoger rendement te behalen.

Uitgaande van de 4% staffel en 2% inflatie moet je dus al 6% jaarlijks rendement behalen.

Dan zijn we er helaas nog niet, want de pensioenuitvoerder rekent ook beleggingskosten (meestal ca. 0,5% en zo kom je al op 6,5% te behalen rendement hetgeen een utopie is).

Als de pensioenregeling wordt veranderd is het van belang om de werkgever te vragen op welk pensioenniveau het bedrijf zo ongeveer wil uitkomen. Pensioenadviseurs kunnen, met de parameters van De Nederlandsche Bank, een goede benadering geven.

Het is pensioen en dat is het inkomen nadat het werkzame leven is gestopt, dus houdt voorzichtige verwachtingen aan en reken je niet rijk met prachtige rendementen.

Houdt er ook rekening mee bij de berekening dat de salarissen tijdens het dienstverband zullen stijgen en ook dat er inflatie is. Dit wordt nog wel eens vergeten en dan ontstaat er geen reëel beeld.

 

Leeftijd 4% staffel 3% staffel 2,5% staffel Marktrente 2% ASR 1,5%
15-20 3,90% 7,00% 14,50% 18,20% 23,10%
20-25 4,40% 7,70% 16,00% 19,80% 24,60%
25-30 5,40% 9,00% 18,10% 21,90% 26,50%
30-35 6,60% 10,40% 20,50% 24,30% 28,50%
35-40 8,00% 12,10% 23,20% 26,70% 30,80%
40-45 9,80% 14,00% 26,40% 29,50% 33,20%
45-50 12,00% 16,30% 29,80% 32,70% 35,80%
50-55 14,60% 19,10% 33,70% 36,10% 38,60%
55-60 18,00% 22,40% 38,30% 40,00% 41,90%
60-65 22,40% 26,50% 43,70% 44,50% 45,40%
65-68 26,90% 30,70% 48,50% 48,50% 48,50%