Bijna alle pensioenregelingen moeten de komende jaren veranderd worden vanwege de Wet Toekomst Pensioen ( “het pensioenakkoord”).

Bij bedrijven met een ondernemingsraad of bedrijven waar het pensioen in een Cao is geregeld wordt voor de belangen van de medewerkers opgekomen door de vakbonden of de ondernemingsraad.

Veel, met name “kleinere” bedrijven hebben geen ondernemingsraad, terwijl hun pensioenregeling toch veranderd gaat worden.

 

Ben je dus zo maar je mooie pensioenregeling kwijt of is hier iets aan te doen? Heb je bijvoorbeeld recht op inspraak bij pensioenverandering?
 
recht op inspraak
 

Werknemer moet instemmen met een verandering van de pensioenregeling

Allereerst kan een werkgever niet zo maar de pensioenregeling veranderen. Ook niet als de wetgeving veranderd. Werknemers moeten instemmen met een pensioenverandering. Zij moeten uitgebreide informatie krijgen wat er zou gebeuren als de huidige regeling wordt voortgezet tot aan de pensioendatum en wat de verwachte gevolgen zijn van de voorgestelde pensioenverandering (inclusief een opgave als het tegenvalt).

Voor een goed inzicht zijn modellen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden.

Alleen bezwaar maken kan dus, maar met een groep sta je natuurlijk sterker.

 

Personeelsvertegenwoordiging

Wellicht is het beter dan afwachten waarmee de werkgever komt, omdat de pensioenregeling veranderd moet worden, om met de werkgever mee te denken voordat het nieuwe pensioenplan klaar is. Vergelijkbaar met bedrijven die een ondernemingsraad hebben. Vaak wil de werkgever er immers niets meer aan veranderen als zij een nieuwe pensioenregeling hebben doorgesproken met hun adviseur.

 

Zo is wettelijk [1]  [2] vastgelegd dat ook “kleine werkgevers” een personeelsvertegenwoordiging kunnen hebben en dat de werkgever tenminste tweemaal per jaar een personeelsvergadering houdt. Tijdens de personeelsvergadering kan pensioen onderwerp van gesprek zijn. Ook werknemers kunnen dit onderwerp op de agenda zetten. De werkgever is verplicht om advies te vragen aan de werknemers als de voorgenomen verandering tenminste ¼ van de werknemers raakt (wat bij de nieuwe Wet Toekomst Pensioen het geval is).

De werkgever is verplicht alle informatie te geven die in zijn bezit is en die de werknemers relevant vinden.

Als de onderneming een personeelsvertegenwoordiging heeft is de werkgever zelfs verplicht om informatie over het sociale beleid (waaronder voorgenomen verandering van de pensioenregeling) te verstrekken.

De personeelsvertegenwoordiging heeft op dit punt ook initiatiefrecht en kan de werkgever hiermee verplichten om over het onderwerp pensioen in overleg te treden.

 

Medewerkers “kleine” ondernemingen hebben recht op inspraak bij pensioenverandering

Ook als de fiscale wetgeving rond pensioen verandert is, de werknemer niet verplicht om in te stemmen met een voorstel van de werkgever om de pensioenregeling te veranderen. Het is immers mogelijk dat het uiteindelijke pensioen van medewerkers minder gaat worden dan wat in de huidige pensioenregeling is afgesproken en in dit geval is het logisch dat de werknemer om compensatie vraagt voor dat deel dat de werknemer erop achteruit gaat.

[1] https://www.ser.nl/nl/thema/medezeggenschap-or/pensioen/instemmingsrecht-pensioenen/uitvoeringsovereenkomst

 

[2] https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2020-01-01 (Art 35, 36 en 27)