Het is een onderwerp dat we – wegens de oneerlijkheid ervan – eigenlijk liever niet hadden gesproken, maar soit. Negatieve rente is nu eenmaal een vaststaand feit en daar moeten we het maar mee doen. Het is óók iets waar je jezelf als vermogende ondernemer absoluut mee bezig moet houden. Je wilt tenslotte niet dat je je zuurverdiende geld zomaar kwijt bent aan de bank…

De reden dat we negatieve rente oneerlijk vinden, schuilt in het nogal vreemde karakter ervan. Je vertrouwt een bank tenslotte jouw spaargeld toe. Dan is het raar dat dit vertrouwen resulteert in een verplichte, extra betaling, niet?

Toch is dat wel exact wat negatieve rente inhoudt.

Voorbeeld: je hebt €500.000 op een zakelijke rekening van de ING staan. Deze bank hanteert echter een negatieve rente van 0,5 procent op bedragen hoger dan €100.000. Dat betekent dus dat je de ING €2.500 (€500.000 / 100 x 0,5) betaalt voor het feit dat je je geld bij hen stalt. Een merkwaardige situatie.

 
Vermogende ondernemer

De oorsprong van negatieve rente

Het vreemde is dat de ING – of bijna iedere andere bank, want ze werken zowat allemaal met negatieve rente – hier ook niet zoveel aan kan doen. De hoofdschuldige in deze is de ECB – de Europese Centrale Bank.

Deze bank heeft ervoor gezorgd dat de rente in heel Europa al jarenlang historisch laag is. Dat is een bewuste keuze. De ECB hoopt daarmee dat consumenten in de EU stelselmatig meer uitgeven. Doel daarvan is het aanjagen van de economie en het bevorderen van de inflatie.

Banken als de ING worden daarom verplicht om zelf ook een negatieve rente te betalen wanneer ze geld bij de ECB stallen. En nee – ze kunnen er niet voor kiezen om dit achterwege te laten. Banken moeten namelijk, onder bepaalde omstandigheden, geld bij de ECB achterlaten. De kosten dáárvan worden weer doorberekend aan de klanten in de vorm van een negatieve rente voor vermogende consumenten. Misschien wel aan jou.

Deelnemende banken

Zoals gezegd werken bijna alle in Nederland actieve banken met een negatieve rente voor (vermogende) ondernemers. Hierbij treden echter wel verschillen op tussen de instanties onderling. De meeste banken, waaronder de ASN Bank, ING, Rabobank en Van Lanschot, werken met een negatief rentepercentage van 0,5 procent bij bedragen hoger dan €100.000. Dit hoeft echter niet zo te zijn. De ABN AMRO rekent eenzelfde percentage voor bedragen hoger dan €150.000, terwijl de neo-bank bunq werkt met €0,03 per duizend euro vanaf €100.000.

Negatieve rente voorkomen

Is er dan helemaal geen ontkomen aan het betalen van negatieve rente? Ja – dat is er wel. De meest voor de hand liggende oplossing? Spreiding.

Daarmee doelen we simpelweg op het spreiden van geld. Heb je inderdaad €500.000 op een zakelijke spaarrekening van de ING staan? Dan kun je ervoor kiezen om dit te verspreiden over bijvoorbeeld zes verschillende rekeningen. Zolang het saldo op géén van die rekeningen boven de €100.000 uitkomt, zit je goed. 

Dit spreiden kun je op twee manieren aanpakken. Het is mogelijk om het te verdelen over rekeningen van verschillende banken. Het voordeel daarvan is dat je altijd verzekerd bent van je geld, ook wanneer een bank onverwachts omkiepert. Het nadeel: het kost behoorlijk wat tijd en administratieve rompslomp om dit in orde te maken.

Beter is wellicht het spreiden van het bedrag bij dezelfde bank. De meeste banken staan het namelijk gewoon toe om geld over verschillende rekeningen te spreiden – wellicht een teken dat ze het zelf ook niet helemaal eens zijn met de negatieve rente van de ECB. 

De ABN AMRO vormt hierop een uitzondering: daar mag het cumulatieve bedrag niet hoger dan €150.000 uitkomen. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om alles boven de €100.000 of €150.000 – afhankelijk van de bank in kwestie – gewoon uit te geven. Beleggen kan dan een optie zijn.

In ieder geval: hou je negatieve rente op je zakelijke rekening goed in de gaten. Zéker als vermogende ondernemer.