Blockchain-technologie kan helpen bij het opzetten van medische dossiers in Blockchain. Dit vermindert onnodige administratieve kosten en maakt ook een beter gebruik van gezondheidsgegevens mogelijk.
 
Blockchain binnen de zorg

Integratie data

Medische gegevens van een enkele patiënt kunnen nu worden opgesplitst over verschillende gezondheidsdomeinen, artsen en zorgverzekeraars. Dit betekent dat de hele medische geschiedenis van een patiënt altijd vervormd of onvolledig is. Virtuele medische dossiers die op een Blockchain worden opgeslagen, kunnen actoren in de gezondheidssector helpen om alle onderdelen van de gezondheidsgegevenscomplexiteit te verenigen.

Toegankelijke en volledige informatie zal de sleutelrol van de professionals in de gezondheidszorg, die eruit bestaat de patiënten een betrouwbare, tijdige en goede behandeling te bieden, aanzienlijk  vereenvoudigen. Door gebruik te maken van Blockchain-technologie op het gebied van de gezondheidszorg zullen de dienstverleners altijd een duidelijk beeld hebben van het medisch dossier van de patiënt.

Controle op data

Effectieve en efficiënte controle van medische gegevens is een van de belangrijkste voordelen van Blockchain en de gezondheidszorg. Veel problemen die betrekking hebben op de gezondheidszorg kunnen worden vermeden: interoperabiliteit, het voltooien van gegevens, misbruik en zelfs het verlies van gegevens tijdens een ramp of een pandemie als COVID-19.

Kritisch voor het leveren van adequate medische diensten is het vermogen om ervoor te zorgen dat de gezondheidsgegevens correct zijn.. Medische informatie in een Blockchain verwerkt kan verwerkt worden uit verschillende bronnen zoals patiëntendossiers, wearables, mobiele toestellen, laboratoria. Blockchain zal in de gezondheidszorg helpen om de kosten van medische zorg te verminderen.

Hoe werkt het?

Hoe werkt Blockchain binnen de zorg in de praktijk:

  • Cliënt: de cliënt krijgt een code (hash) en een adres dat codes biedt om cliëntdata te ontsluiten. Als de cliëntdata niet zijn opgeslagen in de Blockchain dan zorgt de Blockchain voor authenticatie of de noodzakelijke hashes om toegang tot data te krijgen
  • Zorgaanbieders (zorgprofessionals): krijgen een aparte universele signatuur (code of hash). Deze hash als ze gecombineerd wordt met de hash van een cliënt zorgen voor de geëiste authenticatie om data in een dossier te kunnen ontsluiten
  • Profiel: de cliënt definieert in hun profiel de toegangsregels die nodig zijn om hun dossier te ontsluiten
  • Toegang: als de cliënt via eHerkenning een 2 of 2 code definieert zijn er twee computers (hashes) nodig om ongeautoriseerd bij data te kunnen komen

Literatuur

Veuger, J. en H. Woldendorp. (2021). Blockchain in de zorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum

Woldendorp, H. (2021). The transformation of elderly care. The impact of digitalization. Amsterdam: SWP