De naam 'Blockchain' is afkomstig van de manier waarop data wordt opgeslagen binnen de ketting.
 
blockchain

Werking van transacties

Gebruikers van het netwerk kunnen onderling transacties laten plaatsvinden, informatie delen en documenten uitwisselen. Elke transactie of set van transacties - een zogenaamde blok - verwijst naar de voorafgaande transactie of set van transacties.

Gegevens worden namelijk opgeslagen in blokken. Deze blokken zijn met elkaar verbonden waardoor er een ketting ontstaat: de Blockchain. Wanneer een transactie is aangemaakt, ondertekend, verstuurd en gecontroleerd binnen het netwerk, worden de blokken (blocks) aan elkaar gekoppeld. Als de transacties zijn geschreven en de gebruiker deze heeft ondertekend, worden de blocks aan elkaar gekoppeld.

Vormen van een keten

Ieder blok bevat gecodeerde data en kan in de keten worden opgenomen, als deze data verwijzen naar de vorige data, en vormt daarmee dan een keten.

Een Blockchain, een keten van blokken, is een systeem dat ingezet kan worden voor het vastleggen van gegevens. Voorbeelden hiervan zijn bancaire zaken, eigendomsaktes of andere gegevens voor bijvoorbeeld producten. Bijzonder aan Blockchain is dat het zonder een vertrouwde tussenpersoon een bestaansrecht heeft zonder dat er één centraal tussenpunt is.

Toepassing in domeinen

Blockchain kan worden gebruikt in ieder domein waar informatie wordt overgedragen:

  • Valuta: elektronische financiële systemen zonder intermediairs
  • Betalingsinfrastructuur: overmaken betalingen
  • Digitale bedrijfsmiddelen: uitwisselen van informatie
  • Digitale identiteit: ID’s voor digitaal ondertekenen om fraude tegen te gaan
  • Verifieerbare data: het verifiëren van de authenticiteit van informatie
  • Smart contracts: software programma’s die handelingen uitvoeren zonder vertrouwde derde partijen

Een Blockchain, een keten van blokken, is een systeem dat ingezet kan worden voor het vastleggen van gegevens. Voorbeelden hiervan zijn bancaire zaken, eigendomsaktes of andere gegevens voor bijvoorbeeld producten. Bijzonder aan Blockchain is dat het zonder een vertrouwde tussenpersoon een bestaansrecht heeft zonder dat er één centraal tussenpunt is.

Gebruik apps

Het gebruik van Blockchain-technologie wordt meestal ondersteund door een gebruikersvriendelijke applicatie, zoals een website, database of app. Een dergelijke applicatie laag vergemakkelijkt het gebruik. Zo kan een gebruiker bijvoorbeeld in een app zien waar hij gegevens kan invoeren, die vervolgens zichtbaar worden in de app voor anderen die leesrechten hebben

Bij Blockchain ligt het vertrouwen in het systeem zelf en niet zozeer tussen partijen. Datastandaarden kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Met Blockchain technologie kan een meer duurzame, veilige en betrouwbare digitale infrastructuur worden gebouwd.

Belang vertrouwen

Omdat Blockchain technologie ook erg complex is en zich nog aan het ontwikkelen is, kan deze in potentie alleen worden gerealiseerd als open wordt samengewerkt. Enerzijds, omdat vanwege de complexiteit het bundelen van kennis nodig is. Anderzijds, omdat het decentrale karakter van Blockchain vraagt om nieuwe, decentrale vormen van governance.

Literatuur

Tapscott, D. en A. Tapscot.t (2018). Blockchain revolution. How the technology behind bitcoin and other cryptocurrencies is changing the world. New York: Portfolio/Penguin.

Veuger, J. (2020b). . Blockchain Convergentie. Lectorale rede op 17 januari 2020 . Deventer: Saxion University of Applied Sciences.

Veuger, J. en H. Woldendorp. (2021). Blockchain in de zorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum