Zien

creatiefOnze wereld wordt complexer. Creatieve vermogens worden daarom steeds belangrijker om je te kunnen aanpassen aan snelle veranderingen. Creativiteit vindt plaats in gewone, alledaagse hersenprocessen, niet in een apart deel van de hersenen.

Iedereen is daarom in staat om deel te nemen in deze hersenprocessen; ze zijn nodig voor de dagelijkse functioneren. Swaab: Het brein van de kunstenaars en het brein van het publiek dat hun kunst ziet hebben veel gemeen.

Zelfsturing

Zelfsturing bestaat bij de eigenschap dat je gelooft je capaciteiten. Dat vertaalt zich naar het geloof van een persoon iets goed te kunnen in een bepaald domein op een specifieke taak. Iedereen heeft dit vermogen.

Creativiteit: ik en de ander

Hoe bepaal ik nu of ik creatief ben? Dat kun je aan de hand van drie vragen toetsen:

  • Ik ben goed in het komen met nieuwe ideeën
  • Ik heb veel goede ideeën
  • Ik heb een goede fantasie

Je bent net zo creatief zijn ieder ander. Wat iemand creatief maakt is namelijk geen persoonlijkheidstrek maar gaat om: bepaalde werkgewoonten, weten hoe goede ideeën te selecteren; weten hoe te combineren en te verbinden met je eigen ideeën.

Probleemoplossing

Wat helpt om dat te bereiken: kijk van buiten naar binnen; probeer niet creatief te worden in het algemeen maar focus op een specifiek domein; neem eens risico’s; werk met anderen samen. Dat is toch te doen.

Wat is nodig om een probleem creatief te benaderen?  Begin met het formuleren van het probleem. Verzamel informatie en kijk ernaar vanuit verschillende perspectieven.  Zorg voor een grote verscheidenheid aan ideeën en probeer die te combineren. Selecteer de beste ideeën en pas relevante criteria toe.

Literatuur

Sawyer, R.K. (2012). Explaining creativity: the science of human innovation. Oxford University Press

Swaab, D. (2016). Ons creatieve brein. Hoe mens en wereld elkaar maken. Amsterdam: Atlas

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP