Inzicht in patronen

We nemen mensen in het heden waar en reageren op basis van ervaringen in het verleden. Als je iemand probeert te begrijpen die je niet goed kent maar die je doet denken aan een vroegere kennis, dan verleiden je hersenen je ertoe te veronderstellen dat deze persoon zich op dezelfde manier zal gedragen als je vroegere kennis.

Organisaties bestaan uit verzamelingen mensen. Daaruit volgt dat organisaties veranderen omdat individuen veranderen. Daarbij speelt een aantal interne gedragspatronen: bezorgdheid (negatief emotioneel gevoel); confrontatie: (externe bedreiging van het eigen welbevinden); verduidelijking ( nieuwe inzichten); vergroten zelfkennis (uitwerking van die inzichten); verandering (internalisering van nieuwe patronen).
 
gedragspatronen
 

Hoe ontstaat gedrag?

Je ziet iemand anders; die buitenkant hoeft echter niet te lijken op de binnenkant: wat je ziet is niet altijd wat je krijgt. Onder ieder gedrag liggen patronen en principes: ook al lijkt gedrag irrationeel. Iedereen is een product van zijn of haar verleden.

Wanneer ben je effectief?

Wat zijn nu gedragspatronen die effectief handelen mogelijk maken?  Goed besef van wie we zijn. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen. Vertrouwen dat gebeurtenissen die het leven beïnvloeden geaccepteerd kunnen worden. In staat een netwerk te onderhouden. Kunnen omgaan met ambivalentie. In staat tot zelfreflectie.

Ben je in staat te sturen?

Het begint dat het vermogen om te kunnen beïnvloeden (jezelf of anderen) een combinatie van nature en nurture is. Je talenten komen deels voort uit je persoonskenmerken maar ook uit ontwikkelingservaringen. Je bent beter in staat te sturen als je gevoel hebt voor  introspectie en kunt luisteren.

 

Literatuur

Kets de Vries, M. (2007). Leiderschap ontraadseld. Academic Service

Kets de Vries, M. (2021). De CEO fluisteraar. Reflecties over leiderschap, leven en verandering. Amsterdam: SWP

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je big picture. Transformeer succesvol!. Amsterdam: SWP