modern verandermanagementIn een complex systeem zijn oorzaak en gevolg niet aantoonbaar te verbinden. In systeemtermen: het gaat niet zozeer om causaliteit als wel om correlatie. Dingen gebeuren gelijktijdig. Dat betekent dat je voorzichtig met interventies om moet gaan: je weet immers niet wat het effect gaat worden. Hoe ziet modern verandermanagement eruit?

Belang van experimenten

Wat min of meer werkt is het vermogen tot aanpassen, leren en experimenteren.

Dat vertaalt zich als volgt:

  • organisatie inrichting is gebaseerd op een protfolio van veranderprogramma’s
  • ontwikkeling van veranderbereidheid en verandervaardigheden
  • werkprocessen worden anti-fragiel: kunnen ‘tegen een stootje’
  • organisatie kenmerkt zich door uitwisseling van kennis, probleemoplossingen en innovatie (zowel top-down als bottom-up
  • werkprocessen zijn adaptief

Veranderen wordt hiermee als iets positiefs gezien.

Veranderen van strategie

Organisaties vormen een complex systeem; de zwakste schakel binnen het geheel bepaalt het tempo. Die schakels zijn:

Ik/intern: mindset

Ik/extern: vaardigheden

Wij/intern: cultuur

Wij/extern: structuur, processen en strategie

Anders gezegd: als je de strategie effectief wilt veranderen dan moeten mindset, vaardigheden en cultuur die verandering ondersteunen.

Belang van verandervaardigheden

Centraal komt steeds meer te staan dat je over vaardigheden beschikt om veranderingen te faciliteren: kun je beïnvloeden, organisatievraagstukken diagnosticeren; systemisch kijken, denken en doen. Persoonlijke ontwikkeling is gericht op vermogen om waarden vast te houden en cognitieve en gedragsflexibiliteit te hebben.

Literatuur

Gibbons, P. (2019). The science of organizational change. How leaders set strategy, change behavior and create an agile culture. Phronesis Media

Woldendorp, H. en A. Jeninga. (2018). Organisaties ontwarren. Systemisch kijken, denken en doen binnen de gezondheidszorg. Amsterdam: SWP