Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren worden veranderd.

Met welke uitgangspunten er wordt gerekend?

De (pensioenadviseur van) de werkgever zal een berekening maken welk pensioen een werknemer mag verwachten als de huidige pensioenregeling ongewijzigd wordt voortgezet en op welk pensioen  een werknemer mag rekenen bij de nieuwe pensioenregeling. Van groot belang is met welke uitgangspunten er wordt gerekend, aangezien een eventueel tekort voor werknemers in aanmerking komt voor compensatie.

Omdat we de economische omstandigheden die in de toekomst liggen niet kennen moeten we bij de berekening van veronderstellingen uitgaan. Deze moeten door de vertegenwoordigers van de werknemers en de werkgever heel erg goed worden afgestemd. Het maakt immers nogal wat uit of je van een lange termijn verwachting van het aandelenrendement uitgaat van bijvoorbeeld 9% of van 5% of van een nog lager rendement.

Zo moeten ook afspraken worden gemaakt over andere verwachtingen waarmee gerekend dient te worden zoals loonstijgingen (pensioen gaat immers pas in op 68 jaar), de inflatie, de rente, etc.
 
kanspercentage
 

De Uniforme Reken Methodiek (URM) van de Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) geeft ieder kwartaal parameters af die gebruikt kunnen worden voor deze berekening. DNB is onafhankelijk en wij mogen er vanuit gaan dat zij kennis van zaken hebben. DNB geeft ook een model aan (met 2.000 of 10.000 uitkomsten) op welke wijze gerekend wordt.

Dit model, de Uniforme Reken Methodiek (URM) is dus goed bruikbaar.

Uit de berekeningen komen 2.000 of 10.000 verwachte pensioenuitkomsten. Maar welke uitkomst moet je nou nemen?

Ga je uit van een heel voorzichtige veronderstelling, met een grote kans dat de voorspellingen ook uitkomen, of ga je ermee akkoord dat er best een grote kans mag zijn dat je beter of slechter uitkomt?

Ga ik uit van een grote of kleine kans?

Als je nu een gegarandeerd pensioen hebt (op basis van middelloon of eindloon) is het logisch om er vanuit te gaan dat er een grote kans moet zijn dat de uitkomsten ook daadwerkelijk gehaald worden. Er zal dan gekozen kunnen worden voor een  (veel) kleinere kans dat het niet gehaald wordt.

Het is onze ervaring dat veel voorstellen door pensioenadviseurs op het gemiddelde van 50%/50% gaan zitten, omdat er immer ook een kans is op een hoger pensioen (als je 50% kans op minder hebt is er ook 50% kans op meer). Maar of dit in verhouding staat tot de huidige garantie is de voorliggende vraag.

Het is een onderhandelingspunt

Nergens is de verplichting vastgelegd in Wetten welke kans gehanteerd dient te worden en dus is het te hanteren kanspercentage altijd een onderhandelingspunt. We moeten immers van goed werkgeverschap uitgaan.

Enquête

Omdat dit een onderhandelingspunt is zijn wij zeer benieuwd naar wat jij redelijk vindt en wij vragen je dan ook om, liefst met argumentatie, hierop aan ons te reageren (kan op dit stuk of meer anoniem via de mail naar gt@pensioen-or.nl).

Onze enquête vragen

Welke kanspercentage  vind jij redelijk bij de vergelijking huidige regeling – voorgestelde regeling?

1)     Van huidig gegarandeerd middelloon (bij een verzekeraar) naar een premieregeling

2)     Van pensioenfonds met een dekkingsgraad > 105% naar een premieregeling

3)     Van pensioenfonds met een dekkingsgraad < 105% naar een premieregeling

4)     Van pensioenfonds met een andere dekkingsgraad dan 2) en 3) naar een premieregeling

 

Wij zullen de uitkomsten naar jou terugkoppelen.

 

 

NOOT: Wij gebruiken voor de leesbaarheid de term kanspercentage maar formeel wordt dat percentiel genoemd. Percentiel is vrij vertaald en bepaald deel van de score dat onder dat aantal valt. .