(Pensioenadviseurs van) werkgevers roepen nogal eens dat zij een hele mooie pensioenregeling hebben.

Maar je hebt meer aan feiten.

normpremieDe vraag stellen waarop denk je dan uit te komen qua inkomen bij een volledig dienstverband en hoe verhoudt onze pensioenregeling zich ten opzichte van andere bedrijven zijn dan ook logische vragen. Zeer relevante vragen, ook vanwege de Wet Toekomst Pensioenen, omdat alle pensioenregelingen de komende tijd aangepast moeten worden aan de nieuwe Wet.

 

Hieronder ga ik in op de gemiddelde pensioenpremie in Nederland en hoe hoog het pensioen is dat dit naar verwachting gaat opleveren.

 

Normpremie pensioenen

Jaarlijks wordt de normpremie voor pensioenen bepaald. Dit is de gemiddelde werkgeverspremie en deze is voor 2022 vastgesteld op 15,8%.

Er vanuit gaande dat de gemiddelde eigen bijdrage die werknemers aan hun pensioen doen 1/3 van de premie is, komt de totale gemiddelde premie dus uit op 23,7%.

Is de premie die jij ontvangt lager, dan heb je dus meestal niet zo’n goede pensioenregeling en in ieder geval minder dan het gemiddelde in Nederland.

Hoeveel pensioen levert dit dan op?

Belangrijke vraag hierna is hoeveel pensioen dit dan gaat opleveren.

De uitkomst van deze rekensom is mede afhankelijk van de omstandigheden die plaatsvinden van start werkzaamheden, inflatie, beleggingsrendementen, salarisstijgingen, etc, etc. Deze zijn nu uiteraard niet bekend.

 

Om toch een beeld te geven berekende ik het pensioen voor een medewerker met een modaal salaris (€ 37.500,00) aan de hand van de door de Nederlandsche Bank voorgeschreven parameters (Uniforme RekenMethodiek-URM) plus 10 jaar een verhoging van 3%, 10 jaar 2%, 10 jaar 1% en hierna geen extra loonstijging.

De werknemer ontvangt jaarlijks deze gemiddelde premie, zoals ook wordt voorgeschreven in de Wet Toekomst Pensioenen.

 

Naar (huidige) verwachtingen komt deze werknemer uit op een pensioen inclusief de AOW van 60% ten opzichte van het salaris op AOW-datum.

 

Weliswaar is de belastingdruk voor een AOW-er lager dan die voor werknemers die werken, maar zo rond de 40% teruggang aan inkomen, dat ook nog eens onzeker is, zal voor veel werknemers een enorme stap terug betekenen. Dit zal zeker gelden voor werknemers op of rond modaal dat is berekend.

Naar mijn mening mag een vraag gesteld worden of er dan sprake is van een adequaat pensioen.

Conclusie

Neem niet zomaar aan wat gezegd wordt, maar laat dit onderbouwen aan de hand van controleerbare uitgangspunten.