Framen is een perspectief aanbrengen

framen

Iedereen heeft een bepaald beeld hoe we naar de werkelijkheid kijken. We hanteren daarbij frames; framing vindt meestal onbewust plaats. Door problemen op een andere manier te interpreteren zien we nieuwe oplossingen. De frames die we gebruiken bepalen de opties die we zien, de besluiten die we nemen en de resultaten die we bereiken. Het is duidelijk hoe meer zicht we op onze frames hebben hoe beter we resultaten kunnen bereiken. Het is het vermogen andere werkelijkheden te zien die vooruitgang mogelijk maken.

Door frames maken we de complexiteit van de werkelijkheid voor onszelf begrijpelijk. Wanneer ze werken benadrukken ze de essentiële dingen. De grap is dat we niet niet kunnen framen. De enige keuze die we hebben is welk frame we gebruiken en hoe goed we het frame gebruiken.

Zelfverwerkelijking

Belangrijk is om het frame te beperken: we hebben grenzen nodig voor onze verbeelding om tot keuzes te kunnen komen, Door die beperkingen te veranderen ontstaan nieuwe inzichten. Op deze manier kunnen we onze omgeving veranderen door niet te accepteren zoals het is, maar te creëren wat zou kunnen.

De keuzes die je vanuit je natuurlijke kern maakt leiden uiteindelijk tot zelfverwerkelijking. Het vinden van steeds een nieuwe balans betekent dat je trouw aan jezelf kan blijven én effectief kan meebewegen in alle veranderingen om je heen (context).

Reframen

Er zijn drie manieren om te reframen. We kiezen een ander frame uit het totaal aan frames waar we al over beschikken. We kiezen een frame uit een heel andere context. We bedenken een volledig nieuw frame. De wereld is erg complex. Geen enkel frame biedt dan ook de juiste oplossing voor ieder probleem. De kunst is dus om in contact te blijven met jezelf en met andere frames.

Literatuur

Cukier, K., V. Nayer-Schömberger en F. de Véricourt. (2021). Framers. Human advantage in an age of technology and turmoil. New York Dutton

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven.(2022) Zie je big picture. Transformeer succesvol! (Amsterdam: SWP)