Wet Toekomst PensioenenEr is al veel geschreven over de veranderingen die gaan plaatsvinden onder de Wet Toekomst Pensioenen. Een korte opsomming vind je hier.

Voor de korte termijn is het van belang voor zowel ondernemingsraden als personeelsvertegenwoordigingen, dat geĆÆnventariseerd wordt wat voor regeling er nu is en welke kant de werkgever met de nieuwe pensioenregeling op wil.

Het overleg over de aanpassing moet snel op de agenda komen en de Ondernemingsraad kan dit op de agenda plaatsen. Er moet immers nog heel veel gebeuren.

Nieuwe afspraken zullen moeten worden gemaakt

Er moet een nieuwe regeling worden afgesproken en het moet duidelijk zijn of voor ingang van de nieuwe Wet (1 januari 2023) het aantrekkelijk is om een pensioenregeling, die onder eerbiedigende werking valt, af te spreken.

Ook moeten afspraken gemaakt worden over compensatie.

Er zijn een aantal opties die allen consequenties hebben:

 • Er is nu sprake van een premieregeling met leeftijdsafhankelijke premie.

  Deze kan gehandhaafd blijven, maar er kan ook besloten worden om over te stappen naar een pensioenregeling met een voor alle werknemers gelijk premiepercentage.

  1. Gevolg:

   huidige regeling houden en voor nieuwe werknemers vanaf 2027 (of eerder) een vlakke premie. De verwachte uitkomsten moeten bij de pensioenregeling met vlakke premie vergelijkbaar zijn met de verwachte pensioenuitkomsten van de huidige pensioenregeling vanwege gelijke behandeling. Er komen twee regelingen en er zal niet gecompenseerd hoeven te worden (mits de premies in de huidige regeling niet hoger zijn dan het vastgestelde fiscale maximum, anders moet er voor 2027 aangepast en de lagere staffel gecompenseerd worden).

 • Er is sprake van een middelloonregeling.

  En de werkgever wil overstappen naar een premieregeling met een voor alle werknemers gelijk premiepercentage. Als deze wijziging na 2023 plaatsvindt zal er sprake moeten zijn van een wettelijk voorgeschreven communicatieplan en een implementatieplan. Werknemers zullen erop achteruitgaan en zij zullen hiervoor compensatie willen hebben. Het verschil tussen pensioenopbouw bij ongewijzigde voortzetting van de huidige regeling en verwachte uitkomsten uit de voorgestelde regelingen worden met elkaar vergeleken. Overlegd zal worden welk salaris en hoe hoog het pensioen is op de pensioendatum en dus met welke verwachte rendementen en salarisstijgingen gerekend gaat worden.

Compensatieregeling

Deze compensatie zal naar leeftijdscohort worden vastgesteld en ook nieuwe werknemers hebben recht op de compensatie. Als ervoor wordt gekozen om de pensioenregeling voor 1 januari 2023 te veranderen in een premieregeling met leeftijdsafhankelijke premie zal er weliswaar sprake kunnen zijn van compensatie voor huidige medewerkers die erop achteruitgaan, maar een communicatieplan en implementatieplan zijn niet noodzakelijk en nieuwe werknemers die in dienst treden na 2027 en dus de vlakke premie gaan ontvangen, behoeven niet gecompenseerd te worden. Er is dus meer budget voor de huidige werknemers.

Het is dus financieel voordelig om de pensioenregeling op basis van middelloon voor 1 januari 2023 te veranderen.

Wij adviseren ondernemingsraden om gebruik te maken van een eigen, in ondernemingsraden en pensioen, gespecialiseerde adviseur.