Professionele ontwikkeling

Professionele ontwikkeling komt van binnenuit, vanuit een verbinding met je identiteit. Een complexe context maakt het mogelijk om jezelf te leren kennen op een dieper niveau. Je zou kunnen zeggen dat je dichterbij jezelf bent gekomen wat ook weer betekent dat je verbinding met je omgeving verandert.

Zelfvertrouwen

verlangens

Kwetsbaarheid vergt echter (zelf)vertrouwen. Openheid tussen mensen is niet vanzelfsprekend. Meestal spelen we met elkaar een rol. Daarbij vullen we in hoe het zou moeten zijn. Het gaat echter juist om de waarneming hoe het nu is. De acceptatie daarvan biedt ruimte. Door uit te gaan van hoe je context is kom je in verbinding met jezelf. De kunst is dan om van het spelen van rollen te laten zien waar je je werkelijk mee bezig houdt: je verlangen.

Keuzes

Keuzes (initiatief) komen voort uit je identiteit en inzicht. Initiatief nemen betekent regelmatig veranderen van gedrag. Het gaat dan om de balans tussen willen en kunnen. Initiatief naar actie komt voort door een verlangen te willen realiseren: om te experimenteren, vaardigheden te ontwikkelen, te bewegen en te verbinden.

Die keuzes zijn gebaseerd op wat je belangrijk vindt (verbinding met jouw identiteit en drijfveren). Steeds een nieuwe balans vinden betekent dat je je kunt verhouden tot ontwikkelingen in de omgeving (context).

Levensverhaal

Het uitvoeren van de actie gebeurt binnen je persoonlijke besturingssysteem en zal dus verschillen per individu. Hoe je reageert zal met allerlei factoren te maken hebben. Denk dan aan vergelijkbare gebeurtenissen, ervaringen in het verleden, jouw eigen netwerk enz.

Om inzicht te krijgen in jouw eigen levensverhaal kun je bijvoorbeeld de vragen stellen: Waar kom je vandaan? Wat neem je mee? Hoe heb je dat gewaardeerd? Héb je het gewaardeerd? Of heb je nog steeds ruzie met je verleden? Het vertellen van dat verhaal geeft inzicht.

Literatuur

IJsseling, G. (2011). Weg van de eenvoud. Essentie als kompas voor organisaties. Scriptum Management

Woldendorp, H. , H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP