Contextgevoeligheid

Alles bestaat in een bepaalde context. Als je een probleem tegenkomt dat je niet kunt oplossen is de meest verstandige strategie de context te veranderen. Belangrijk daarbij is het besef dat we denken dat alles wat we weten de context bepaalt. We interpreteren daarom de context op basis van wat we weten. Het is meer dat we zien wat we geloven dan dat we geloven wat we zien. De meeste tijd besteden we aan het interpreteren van de context in plaats van naar de context te luisteren. Probeer eens: ‘ik weet het niet’.

Gedrag is bepalend

arbeidsmarktperspectief

Opvattingen volgen veranderingen in gedrag. Door ons gedrag te veranderen veranderen ook onze opvattingen. Transformatie heeft betrekking op alles wat je doet. De keuzes die gemaakt worden leiden uiteindelijk tot zelfverwerkelijking. Die keuzes zijn gebaseerd op wat je belangrijk vindt (verbinding met jouw identiteit en drijfveren). Steeds een nieuwe balans vinden betekent dat je je kunt verhouden tot ontwikkelingen in de omgeving (context). Vinden van de juiste balans betekent congruentie met jezelf.

Vanuit je identiteit geef je betekenis aan de ontwikkelingen in de context. Daarin speelt ook de mate van evenwicht tussen de verschillende soorten competenties een rol; er is een onderscheid tussen gerichtheid uit jezelf of op de ander of omgeving. Initiatief staat voor jouw actie, waarmee je jezelf toont.

Multiperspectief

Bij een digitale transformatie is het verstandig problemen niet zozeer vanuit je opleiding en vak te bekijken, maar vanuit verschillende perspectieven. Steeds gaat het weer om openstaan voor vernieuwing. Vaardigheden als creativiteit en verbeeldingskracht dienen steeds ontwikkeld te worden. De voorspelbaarheid van een loopbaan neemt steeds meer af; je eigen expertise dient dan ook voortdurend bijgesteld te worden. Werk wordt gekenmerkt door non-lineaire ontwikkelingen; daarmee kunnen omgaan is een belangrijke vaardigheid.

Het gaat om inzet

Je leert door iets te doen. Daarbij is een verschil tussen betrokken zijn of je inzetten. Kijk naar ham en eieren. Een kip is betrokken; een varken is volledig ingezet. Inzet is bepalend. Anders gezegd: om als eerste te finishen, moet je eerst finishen.  De kunst is om anders te denken en mogelijkheden voor innovatie te zien. Je bepaalt zelf hoe je op de arbeidsmarkt onderscheidend bent ten opzichte van anderen.

Literatuur

Trott, D. (2013). Predatory thinking. A masterclass in out-thinking the competition. Londen: Macmillan

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP