Signalen versus ruis

informatie

In het digitale tijdperk is omgaan met informatie centraal. In het omgaan is de belangrijkste vaardigheid kritisch denken. Wanneer we proberen signalen te onderscheiden van ruis dan gebruiken we filters die onze opvattingen versterken. Mensen zoeken aanwijzingen in wat ze zien en gebruiken dat om vast te stellen welke informatie relevant is.

Wanneer mensen iets onverwachts ervaren, verbinden ze nieuwe informatie met wat ze al weten. Zwakke signalen hebben betrekking op een gevoeligheid voor zaken die buiten de context spelen. Er is een voorkeur voor waarschijnlijkheid boven nauwkeurigheid: waarschijnlijk is beter te hanteren in een ambigue wereld.

Interactie op basis vertrouwen

In interactie tussen mensen en hun omgeving ontstaan patronen en routines. Digitale communicatie verandert de relaties tussen mensen en de systemen waar ze mee te maken hebben. Je zelfbeeld ontwikkel je in een bepaalde context. Door de toenemende connectiviteit tussen systemen neemt complexiteit toe.

Een effectieve manier om met elkaar om te gaan is vanuit vertrouwen (wat moeten we anders?). Iedereen waar we mee te maken hebben nemen we serieus. Juist in de verschillen wordt begrip van een problematische context duidelijk. Kern is het voeren van een goede dialoog.

Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid betekent verkennen, vragenstellen, experimenteren en ideeën en informatie en kennis koppelen. Het vereist ook actie. Nieuwsgierigheid blijkt cruciaal voor overleven en succes in de digitale wereld.

Langetermijnplanning is niet erg zinvol als technologische en digitale ontwikkelingen in een steeds sneller tempo plaatsvinden. Het enige wat eigenlijk zeker is over de toekomst is dat die anders zal zijn dan je nu denkt. Daarom heeft het niet veel zin langdurig bezig te zijn met voorspellingen. Je kunt je energie beter gebruiken door je voor te bereiden op en te kunnen omgaan met een toenemende onzekerheid.

Literatuur

Berkel, K. van en A. Manickam. (2019). Wicked world. Systeeminnovatie voor complexe vraagstukken.  Groningen: Noordhoff Uitgevers

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP