pensioenmoerasHet partnerpensioen vervalt als je uit dienst gaat bij je werkgever en in de navolgende situaties kunnen zelfs alle pensioenaanspraken verdampen:

  • bij het wisselen van baan na het einde van het oude dienstverband en voor het begin van het nieuwe dienstverband,
  • als je voor de pensioendatum stopt met werken maar het pensioen nog niet laat ingaan,
  • als je na het dienstverband voor jezelf begint,
  • als je tijdelijk geen dienstverband hebt.

 

De gevolgen kunnen desastreus zijn, alle pensioenrechten kunnen zelfs opgaan in het niets.

Eerst geven wij de basisstructuur aan van de reguliere pensioenregelingen en daarna of daar iets tegen gedaan kan worden om uit het pensioenmoeras te blijven.

De pensioenaanspraken zijn veelal gebaseerd op twee pijlers.

De eerste pijler is de opbouw van de pensioenaanspraken bij het behalen van de pensioenleeftijd en het daarvan dan afgeleide  nabestaandenpensioen. Haal je de pensioenleeftijd niet dan hoeft er geen ouderdomspensioen te worden uitgekeerd.

De tweede pijler is het partnerpensioen dat onderverdeeld kan worden in twee fasen. Fase één is het partnerpensioen voor de pensioendatum en fase twee is het partnerpensioen als de pensioendatum is bereikt door de deelnemer. Anno 2022 is het gebruikelijk (en dit wordt de standaard na ingang van de Wet Toekomst Pensioenen in 2023!) dat het nabestaandenpensioen VOOR de pensioendatum wordt afgedekt middels een risicoverzekering.

Dat betekent dat het partnerpensioen is afgedekt zolang je een dienstbetrekking hebt. Stopt de dienstbetrekking dan eindigt in beginsel deze dekking. Als je een WW-uitkering verkrijgt dan blijven de dekkingen van kracht daarvoor dien je dan wel drie jaar of langer in dienst te zijn geweest. Als je in between jobs bent, een eigen onderneming start of ZZP-er wordt, dan zijn er geen dekkingen meer.

Wat valt hieraan te doen?

Kijk in  het pensioenreglement of het nabestaandenpensioen is afgedekt middels een risicoverzekering of dat het nabestaandenpensioen ook wordt opgebouwd en blijft bestaan na het einde van het dienstverband.

 

In de wet is opgenomen dat het toegestaan is om na het einde van het dienstverband het pensioen  voort te zetten. Het probleem hierbij is dat vele pensioenuitvoerders deze mogelijkheid echter niet aanbieden. Het is van groot belang dat zij de optie vrijwillige voortzetting na einde dienstverband wel gaan aanbieden.

 

Voor Ondernemingsraden is het van belang om bij de keuze voor  een uitvoerder van het pensioencontract dit mee te nemen en er rekening mee te houden daar de vertrekkende medewerkers er ernstig door gedupeerd kunnen worden.