Centraal staat hoe

Leiderschap gaat nog steeds om het bereiken van doelstellingen (missie), maar de wijze hoe je dat doet verandert. Wat nodig is , is kunnen conceptualiseren, kunnen functioneren in netwerken, bewust zijn van interpersoonlijke relaties en overstijgend kunnen denken en handelen.

Professionals werken steeds meer in verschillende teams, projectstructuren (agile werken) waardoor leidinggeven meer gericht is op het creëren van ruimte. Tevens is er een beweging gaande van talentenplatforms waar zzp ‘ers hun expertise aanbieden. Voor leiders betekent dit dat ze eerst moeten definiëren welke resultaten behaald moeten worden om daarna een mix van professionals (loondienst; zzp ‘er) samen te stellen.

Modern loopbaantraject

leiderschap

Je ziet daarbij bij het inrichten van loopbaan trajecten de volgende verschuivingen:

  • Van gedreven door personeelsbeleid naar talent gedreven
  • Van standaard ervaringen naar gepersonaliseerde ervaringen
  • Van baan gericht naar vaardigheden gericht
  • Van eigen personeelsbestand naar gemeenschappen van talent
  • Van intern functieontwerp naar werk gedreven netwerk management

Toename van fluïde werkprocessen

In een dynamisch werkveld is het niet erg handig het werk te organiseren op basis van (vaste) banen. Dat veronderstelt een organisatie die statisch is, terwijl het omgekeerde het geval is. Organisaties krijgen een fluïde karakter: het werk wordt gedaan door wisselende combinaties van expertise en soorten contracten.

Andere waarden

Je ziet daarbij bij jongere generaties ook een verschuiving van loopbaan waarden: er is meer gerichtheid op betekenisgeving, kunnen ontwikkelen, gemeenschapsgevoel, en flexibiliteit bij het uitvoeren van taken. Belangrijk daarbij is op basis van inzicht in het eigen talent mogelijkheden voor ontwikkelen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld het platform Everwise werkt op basis van data gedreven leerprogramma’s.

Invulling leiderschap

Het voorgaande betekent voor de invulling van leiderschap:

  • Leiders kunnen overal in het netwerk vandaan komen (externe projectleider)
  • Binnen de eigen organisatie moeten leiders een cultuur creëren waarin juist ook ruimte voor externe inbreng is
  • Leiderschap ontwikkeling is daarmee gericht op om kunnen gaan met non-linaire ontwikkelingen

Literatuur

Boudreau, J.W., R. Jesuthasan en D. Creelman. (2015). Lead the work. Navigating in a world beyond employment. Hoboken, N.J.: John Wiley and Sons

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP