Stel:

(Pensioenadviseurs van) Werkgevers stellen voor om de compensatie, die nieuwe werknemers gaan ontvangen, in loon in plaats van pensioen te regelen. Nieuwe werknemers zouden dan geen compensatie hoeven te ontvangen.

Maar klopt dit wel, wil je dit als Ondernemingsraad en is dit terecht?

Alle pensioenregelingen moeten vanwege “het pensioenakkoord” worden aangepast.

Werknemers die erop achteruitgaan moeten gecompenseerd worden. De compensatie wordt tot uiterlijk 2037 uitbetaald en in leeftijdsklassen worden bepaald.

Voorbeeld compensatie:

Compensatie in loon of pensioenDe compensatie wordt berekend over de verwachte achteruitgang van het pensioen (het verschil tussen hoeveel pensioen je zou kunnen opbouwen als de huidige pensioenregeling tot aan pensioendatum zou worden voortgezet en de verwachte uitkomsten van de voorgestelde pensioenregeling).

Voor werknemers van 50-55 jaar is dit 1% van het salaris

Voor werknemers van 55-60 jaar is dit 2,25% van het salaris

Voor werknemers van 60-67 haar is dit 3% van het salaris.

Ook werknemers die na ingang van de Wet in dienst treden krijgen hetzelfde percentage compensatie.

Het achterliggende idee zal zijn dat een eventuele achteruitgang van pensioen geen belemmering mag zijn om van baan te wisselen en dat ook nieuwe werknemers een vergelijkbaar pensioen opbouwen. Veruit de meeste werknemers hebben nu immers een pensioenregeling waarvan de premie oploopt naar mate de pensioendatum nadert en we gaan over naar een leeftijdsonafhankelijke premie. Nieuwe werknemers die geen compensatie ontvangen komen dus tekort.

Staatssecretaris zorgt voor verwarring

Enige verwarring is ontstaan door de brief van de Staatssecretaris van 23 mei jl. waarin werd bevestigd dat ongeacht op welke wijze de compensatie betaald wordt (in loon of in pensioen) nieuwe werknemers een gelijk recht op compensatie gaan ontvangen als de huidige werknemers. In de Wettekst (150f) is opgenomen dat de compensatie gaat over compensatie in pensioen en niet over compensatie in salaris. “Slimme” (pensioenadviseurs van) werkgevers willen liever de compensatie in het salaris afspreken dan in het pensioen om hierdoor compensatie aan nieuwe werknemers te vermijden.

Duidelijk is dat dit niet de bedoeling van de Wetgever is. Wellicht moet de Wettekst op dit punt nog worden aangepast, maar als Ondernemingsraad kun je ook stelling nemen tegen compensatie in loon en compensatie in pensioen afspreken. Hiermee bereik je  dat ook nieuwe werknemers, vergelijkbaar aan de andere werknemers, een "net" pensioen kunnen opbouwen.