Blockchain-technologie

impact van BlockchainIn de Blockchain-technologie worden gegevens gedistribueerd en wordt het beheer gedecentraliseerd, wat betekent dat gegevens over meerdere servers worden opgeslagen en door de leden van het netwerk worden beheerd. De naam 'Blockchain' is afkomstig van de manier waarop data wordt opgeslagen binnen een keten.

Gebruikers van het netwerk kunnen onderling transacties laten plaatsvinden, informatie delen en documenten uitwisselen. Elke transactie of set van transacties - een zogenaamde blok - verwijst naar de voorafgaande transactie of set van transacties. Blockchain controleert real-time transacties, vereenvoudigt naleving van de regelgeving, belooft efficiëntiewinsten door middel van het verminderen van tussenpersonen en vermindert het risico op fraude en cybercriminaliteit.

Toepassingen van Blockchain-technologie

Een Blockchain, een keten van blokken, is een systeem dat ingezet kan worden voor het vastleggen van gegevens. Voorbeelden hiervan zijn bancaire zaken, eigendomsaktes of andere gegevens voor bijvoorbeeld producten. Bijzonder aan Blockchain is dat het zonder een vertrouwde tussenpersoon een bestaansrecht heeft zonder dat er één centraal tussenpunt is. Blockchain biedt de mogelijkheid om oplossingen te bedenken voor problemen die er eerder niet waren,.

Bedrijven, overheden en particulieren die onderling en/of met elkaar van een Blockchain gebruik kunnen maken, vormen samen een Blockchain netwerk. Een Blockchain heeft vier eigenschappen:

  • Gegevens - behalve privé gegevens - zijn openbaar en voor iedereen inzichtelijk.
  • Informatie wordt decentraal opgeslagen, verdeeld over verschillende computers.
  • Alle data wordt opgeslagen in combinatie met het bijbehorende tijdstip van die data.
  • De code is open-source, wat inhoudt dat iedereen deze kan inzien.

3 voorbeelden in de praktijk

Ik noem een aantal voorbeelden. Geschat wordt dat ongeveer 1.5 miljard mensen hun identiteit niet kunnen bewijzen. BanQu (www.banqu.co) heeft op basis van Blockchain technologie een platform ontwikkeld dat een economisch paspoort aanbiedt. Hiermee kunnen mensen zonder identiteitsbewijs financiële transacties vastleggen, spullen kopen en (hoe vreemd ook) aantonen dat ze bestaan. Tevens is er sprake van interoperabiliteit tussen financiële instellingen.

Binnen de geneesmiddelen branche bewaakt Modum (www.modum.io) de temperatuur van geneesmiddelen die een bepaalde bandbreedte kennen. In de koffie branche zorgt Bext360 (www.bext360.com) dat koffiebonen gewogen, geanalyseerd en geprijsd kunnen worden voor de koffieboeren. Binnen de zorg is bijvoorbeeld het MediLedger project (www.mediledger.com) dat data uitwisseling in de medische keten bewaakt.

We staan aan het begin. Dat betekent dat de impact alleen maar zal toenemen.

Literatuur

Blockchain for social impact. Moving beyond the hype. (2022). Stanford University

Veuger, J. en H. Woldendorp.(2021). Blockchain in de zorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum