Op dit moment wordt een onderscheid gemaakt tussen cloud computing (goedkope opslagcapaciteit), artificiële intelligentie (AI), big data, Internet of Things (IoT) en robotica en blockchain. Deze bestanddelen zullen steeds meer samengaan (convergentie). Door goedkope opslagcapaciteit is er steeds meer ruimte voor big data die weer AI stimuleert. AI leidt weer tot nieuwe data en nieuwe toepassingsmogelijkheden (IoT). Blockchain maakt het gemakkelijker om decentrale modellen te ontwikkelen die innovatie versnellen.

blockchainDe technologie onder Blockchain kun je voorstellen als en spreadsheet dat duizenden keren wordt gedupliceerd over een netwerk van computers. Binnen enkele minuten vindt een update van de spreadsheet plaats. De spreadsheet staat in dit voorbeeld voor een transactie en de computers zijn de blockchaincodes. Transacties die zijn goedgekeurd worden gecombineerd met andere goedgekeurde transacties. De transacties worden ondergebracht in een datablok dat weer wordt toegevoegd aan een bestaande keten van blokken: de blockchain. Iets minder ingewikkeld: koffiebonen uit Afrika worden door een koffiehandelaar aangekocht die ze levert aan een koffiebrander in Rotterdam. De verschillende noodzakelijke transacties zijn toegevoegd aan de keten en niet te veranderen.

Blockchain vormt in feite een gedecentraliseerd boekhoudsysteem waarin transacties op meerdere computers worden vastgelegd. De transacties bestaan weer uit records: bijvoorbeeld een naam, een plek een telefoonnummer etc.  Door de niet te veranderen vastlegging van de transacties zijn geen tussenpersonen nodig. Zodra het datablok is vastgelegd is de betrouwbaarheid van de data eveneens vastgelegd.

De convergentie van blockchain, AI en IoT kan organisaties in staat stellen om de voordelen van elk van deze technologieën te maximaliseren en tegelijkertijd de risico’s en beperkingen die ermee gepaard gaan te minimaliseren. Aangezien IoT-netwerken een groot aantal aangesloten apparaten omvatten, zijn er talrijke kwetsbaarheden in het netwerk, waardoor het netwerk gevoelig is voor aanvallen van hackers, fraude en diefstal.

De veiligheid van het netwerk en de data kan verder worden verbeterd door middel van een blokchain die illegale toegang tot en wijziging van de gegevens op het netwerk tot een minimum kan beperken.

Literatuur

Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2022). Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties. Werken met de Systemische Ontwikkel Matrix (SOM). Amsterdam: SWP

Veltenaar, R. en L. Zevenbergen. (2020). Once upon a future.  Haarlem: Bertram en De Leeuw

Veuger, J. en H. Woldendorp. (2021). Blockchain in de zorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum