Hanteren we de goede strategie?

De huidige problemen kenmerken zich door een viertal systeemelementen: ze zijn open (geen grenzen), ze zijn complex (veel elementen en interacties), ze zijn dynamisch (veranderen snel in de tijd) en ze zijn verbonden (over en tussen organisaties). Ondanks dat dit een bekend frame is hebben toch veel organisaties nog moeite om hiermee om te gaan. Ze hanteren nog de bekende strategieën van: we lossen het zelf op en we kijken naar onze vroegere aanpakken. Dat is niet handig.

Empathie

Een optie is om de principes van design denken te gaan gebruiken. Eén van de kernprincipes van design denken is empathie. Het begint met begrip van de problematiek. Die wordt op meerdere manieren (taal; beelden) omschreven. Dan gaan we ons perspectief veranderen. We evalueren de consequenties van de verschillende perspectieven. Ten slotte gaan we over op actie, waar we steeds op reflecteren.

Relevante vragen in dit verband zijn bijvoorbeeld: wat maakt dat dit probleem zo moeilijk is op te lossen; in welke context vindt het probleem plaats; wat zijn de belangen en ervaringen van de verschillende partijen die bij het probleem betrokken zijn; welke als dan praktijken werken we uit; welke oplossing is op (korte) termijn realistisch; past die oplossing in de geïdentificeerde context.

Ons 3I model

ontwerpaanpakDeze werkmethode past goed in ons 3I Model (Zie je Big  Picture), het helpt de balans te herstellen. Zoals Design Thinking namelijk de balans zoekt tussen problemen, oplossingen en kiezen, zoekt het 3I model de balans tussen identiteit, inzicht en initiatieven. Dit maakt het mogelijk zaken te bedenken, te testen en gaandeweg steeds betere oplossingen te krijgen. Ideeën zijn denkbeelden: je visualiseert waaraan je denkt zodat jij en anderen erop kunnen reflecteren. Het mooie van samen ontwerpen is dat je niet tegenover elkaar gaat zitten, maar naast elkaar. Zo komt bij het visualiseren de empathie los.

Innovatieve benadering

We hebben nu zicht op de ontwerpaanpak. De vraag is nu hoe je die aanpak gebruikt om tot innovatieve oplossingen te komen. Hiervoor heb ik de vier systeemelementen genoemd die een andere aanpak vragen. Om te komen tot die innovatieve benadering is het handig de volgende spelregels te hanteren:  kun je de context veranderen; wees positief over complexiteit; zoek naar patronen; scherp steeds je perspectief aan.

Literatuur

Dorst, K. (2015). Frame innovation. Create new thinking by design. Cambridge, Mass.:The MIT Press

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP