AOW-franchiseDe Aow wordt met ingang van januari 2023 fors verhoogd. Dit is goed nieuws voor veel gepensioneerden voor wie de Aow een groot deel van hun totale inkomen is.

Een nadeel van de verhoging van de Aow is dat dit de pensioenopbouw fors beïnvloed. Voor de pensioenopbouw wordt immers rekening gehouden met een aftrek van het pensioengevende salaris, de franchise. Voor de pensioenberekening wordt een franchise (een aftrek) gehanteerd omdat je niet over het hele inkomen pensioen hoeft op te bouwen omdat er al een staatspensioen is. Het mag ook niet.

Door de forse verhoging van de Aow wordt het pensioengevende salaris (salaris -/- Aow-franchise) voor veel werknemers (fors) verlaagd. Zeker voor instellingen waarbij niet de gehele inflatie is verwerkt in het salaris. De premie wordt hierdoor lager en hiermee ook de pensioenopbouw. Dit kan voor zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen gelden. 

Wat te doen?

Naast dat de meeste werknemers en hun vertegenwoordigers zullen aandringen bij hun werkgever om de achteruitgang door inflatie volledig in het loon te compenseren, kan in veel gevallen ook nog wel iets aan de pensioenopbouw gedaan worden.

Veel bedrijven hanteren een franchise die is gebaseerd op de fiscale minimale franchise (in 2022 € 14.802,00). Echter deze minimale fiscale franchise geldt als de pensioenopbouw maximaal is. En dit is niet altijd het geval, waardoor de franchise verlaagd mag worden en hiermee zowel de pensioenopbouw en het partnerpensioen kan worden verhoogd.

Zo is het bij een relatief lage pensioenopbouw mogelijk om de franchise te verlagen van (2023) € 16.322,00 tot € 13.033,00.

Vooral de medewerkers met de relatief laagste salarissen profiteren het meest van een zo laag mogelijke Aow .

Het salarisdeel waarover zij pensioen opbouwen kan, door het gebruiken van een zo laag mogelijk franchise, fors verbeterd worden. Ook de nabestaandenpensioenen worden door het gebruik maken van een zo laag mogelijke franchise fors verbeterd.