Verdeling over vier generaties

generatieperspectiefOp dit moment kunnen er vier verschillende generaties in de bestuurskamer zitten: de Babyboomers, Generatie X, de Pragmatisten en de Generatie Y. Deze generaties hebben verschillende kenmerken, waarden, normen, overtuigingen en ervaringen. Omdat het in een Raad van Commissarissen (RvC) niet om de ideale commissaris gaat, maar om de optimale samenstelling van het team is het belangrijk over de samenstelling van een RvC vanuit het generatieperspectief na te denken.

Generatie Babyboomers (geboren tussen 1941- 1955).

Kenmerken: Ze staan voor ‘draagvlak creëren, sfeer en harmonie’; mannen positioneren zich met hun ‘staat van dienst’, de vrouwen zijn vrij bescheiden en volgend; ze zijn individualistisch, en zoeken bevestiging en tijd voor het overbrengen van hun denkbeelden, die vaak abstract zijn; ze willen elkaar overtuigen, vaak via discussies; ze lijken behoefte te hebben aan een voorzitter, leider of hiërarchische structuren; ze zijn gericht op sfeer en saamhorigheid, en verliezen snel proces en doel uit het oog; ze corrigeren voorzichtig en geven elkaar veel ruimte;  er wordt geen directe reflectie over het proces gegeven, wel op de inhoud.

Verloren generatie (generatie X) (geboren tussen 1956 – 1970).

Kenmerken: zijn realistisch, toegankelijk, gericht op anderen en op samenwerken; deze generatie is vrij bescheiden en onopvallend;  e hebben de basis gelegd voor de automatisering; ze hebben de thema’s kwaliteit, diversiteit en professionalisering op de agenda geplaatst; het zijn verbinders die verschillende zienswijzen benutten en ideeën combineren.

Pragmatische generatie (geboren tussen 1971 – 1985).

Kenmerken: streven naar vrijheid, zelfbeschikking en zelfontplooiing;  staan voor efficiëntie, autonomie en versnelling van de besluitvorming; hebben een hekel aan trage ‘poldervergaderingen’ die draaien om status en draagvlak; ze bouwen kennisnetwerken op over alle grenzen heen; werken resultaatgericht, en bedenken al doende de oplossingen; ervaren de bestaande hiërarchie als vertragend en remmend;  ze laten zich ondersteunen door experts, maar volgen deze niet blindelings.

Millennials ofwel generatie Y (geboren tussen 1986 – 2000).

Kenmerken: zijn snel, slim en sociaal; zij zijn zichzelf, ze respecteren en benutten verschillen, en staan voortdurend met elkaar in contact; trekken zich weinig aan van de bestaande hiërarchie, of van wat er gebruikelijk is;  houden van een gezellige vriendschappelijke werksfeer, en van persoonlijke en positieve feedback; eisen authenticiteit en een open en directe communicatie.

Optimum: toelating jonge generaties

De kunst is nu uiteraard afhankelijk van de context en de fase waarin een organisatie zich bevindt om tot een goede samenstelling te komen. Een diverse RvC krijgt meerdere perspectieven boven.  In algemene zin bepaalt het samenstel van de aanwezige generaties, die ieder in een andere levensfase zitten, de tijdsgeest – waarbij de ‘midlife-generatie’ de leidende generatie is, en er een stemmingswisseling ontstaat als de generaties naar een volgende levensfase verschuiven. Juist door het perspectief van jonge generaties toe te laten, ontstaat meer zicht op belangrijke trends op bijvoorbeeld het gebied van digitalisering.

Literatuur

Lückerath- Rovers, M. (2022). Generatie-diversiteit in de raad van commissarissen. In: Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. (2022). Corporate governance en het maatschappelijk belang. Preadviezen 2022.

Woldendorp, H. en A. Jeninga. (2023). Toezichthouden in de 21e eeuw. Vertrouwen als basis voor goede governance. Amsterdam: SWP