Kwaliteitsverbetering

In het recente proefschrift over de relatie tussen elektronische patiënten dossiers (EPD) en de kwaliteit van zorg (Van Poelgeest; december 2022) wordt (nogmaals) geconstateerd dat de Nederlandse ziekenhuizen nog maar aan het begin staan van de digitale transformatie. Kwaliteitsverbetering kan worden gerealiseerd door beslissingsondersteuning samen te laten gaan met een goed functionerend EPD.

Sociale innovatie

sociale innovatieOm voortgang van de digitale transformatie mogelijk te maken is actieve betrokkenheid van management en professionals nodig. Daarvoor hebben wij een Systemische Ontwikkel Matrix ontwikkeld. Technologische innovatie is alleen mogelijk als het samen gaat met organisatorische transformatie.

Digitalisering die leidt tot een betere benutting van de beschikbare capaciteit is essentieel om de zorg (ouderenzorg) toekomstbestendig te maken. De theorie van disruptieve innovatie laat zien dat vooral voor bestaande organisaties het moeilijk is om meer zorgvernieuwende vormen van zorgverlening te ontwikkelen. Die kon wel eens vooral ontstaan in nieuwe vormen van interactie tussen zorgprofessionals en cliënten. Het implementeren van een nieuwe digitale werkwijze vergt verandering van gedrag, verandering van werkvormen en verandering van gebruik ICT. Digitalisering moet onderdeel worden van de normale zorgpraktijk.

Integreren in werkproces

Het gaat er om technologie te integreren in het werkproces. De technologie moet beter worden verankerd in interventies voor gezondheid. Daarbij gaat het om goed zicht te hebben op het daadwerkelijk functioneren van technologie en kennis te hebben van gedragsbeïnvloeding (acceptatie en adoptie van ehealth). Ook hier geldt weer dat technologische en sociale innovatie samen dienen te gaan.

Technologische en sociale innovatie helpen zorgprofessionals en cliënten op een andere manier werken. Het scheppen van de juiste randvoorwaarden blijkt essentieel voor een succesvolle implementatie van zorgtechnologie. Innovaties in de zorg werken als ze als normaal binnen de zorgpraktijk worden ervaren. Technologische innovatie, professioneel handelen en verbinding met cliënten vormen één geheel.

Als voorbeeld: het thuis toedienen van medicatie aan patiënten in plaats van in het ziekenhuis heeft consequenties voor het ziekenhuis, de huisarts, thuiszorg, de zorgverzekeraar, de cliënt en de mantelzorger.

Literatuur

Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2022). Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties. Werken met de Systemische Ontwikkel Matrix (SOM). Amsterdam: SWP

Poelgeest, R. van. (2022). Electronic medical records and quality of care. Exploration of the effects of EMR use on the quality of hospital care. Proefschrift, Universiteit Utrecht

Woldendorp, H. (2021). Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. De impact van COVID-19. Amsterdam: SWP