Met de invoering van “het Pensioenakkoord” moeten alle pensioenregelingen de komende tijd worden aangepast.

Ondernemingsraden hebben een zware en verantwoordelijke taak bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling. De arbeidsvoorwaarde pensioen wordt immers overeengekomen tussen werkgever en de werknemers en de pensioenuitvoerder is de uitvoerder van wat is afgesproken.

De veranderingen zijn instemmingsplichtig.

ondernemingsradenDe Ondernemingsraad moet worden gevraagd om in te stemmen met de voorgenomen verandering en ook de werknemers moeten (eventueel met een negatieve optie) akkoord gaan. Je kunt in Nederland gelukkig niet zomaar eenzijdig een afspraak veranderen.

Vanwege Wettelijke veranderingen moet het pensioen worden aangepast, maar op de condities en eventuele compensaties kan de OR grote invloed hebben. Pak hier de tijd voor!

Voor de pensioenverandering is het noodzaak dat de werknemers en de ondernemingsraad inzicht hebben in de voorgestelde veranderingen. Bovendien moet er ook naar de defaults (wat als een werknemer geen keuzes maakt) en naar de pensioenuitvoerder gekeken worden. Past wat in het verleden is afgesproken of logisch was in 2023 en hierna nog steeds.

Ook moet worden afgesproken op welk verwacht pensioenniveau de premie wordt gesteld. Is dit bv 50% van het inkomen dat van toepassing is voor pensioendatum of 75% (bij 40 dienstjaren) of is een ander percentage redelijk? En wat zijn de gevolgen hiervan?

Wij verwachten zwaar overleggen tussen werkgevers en de Ondernemingsraden. Het maken van keuzes zal  immers grote consequenties hebben.