Langzaam maar zeker komt er meer bewustzijn van de mogelijkheden die de toepassing van Blockchain bieden. In deze blog ga ik daar op in. Essentiële medische gegevens zijn niet tijdig beschikbaar: voorbeeld medicatieoverzicht voor actueel medicatiegebruik. Wat is dan nodig?

Inrichting data infrastructuur

Zowel de ontwikkeling van technologie als governance zodat partijen bij een data infrastructuur kunnen komen die inzicht in data biedt en tegelijkertijd de privacy borgt. Een manier om een dergelijke infrastructuur op te bouwen is het gebruiken van het model van patiënt reizen: op die manier wordt in beeld gebracht welke data toegankelijk moeten zijn bij welk onderdeel van een zorgproces/zorgketen. Hiermee komt gepersonaliseerde zorg steeds dichterbij.

Meerwaarde Blockchain

meerwaarde blockchainDe meerwaarde van Blockchain kan op verschillende aspecten worden ingevuld: registratie geneesmiddelen; track en trace van medische middelen; ophalen van inzichten uit verschillende databronnen; beschermde data-uitwisseling (interoperabiliteit); kerenoptimalisatie; verificatie van opleidingen en expertise zorgprofessionals (BIG registratie). Blockchain maakt het mogelijk eigenaarschap van data op een transparante manier over te dragen.

Toepassing blockchain

Bij de toepassing van Blockchain is in ieder geval nodig dat er kennis is van zorginhoud, wet- en regelgeving (AVG), governance modellen en de technologische mogelijkheden. Een grote klacht in de zorg is de administratieve werkdruk. Die komt deels voort uit het feit dat de verschillende (administratieve) systemen niet op elkaar zijn aangesloten. Met de decentrale techniek van Blockchain is het juist mogelijk data met een hoge mate van vertrouwen uit te wisselen zonder dat het nodig is om de systemen op elkaar aan te sluiten.  Naast Blockchain gaat het ook om decentrale technologieën als Artificiële Intelligentie en Internet of Medical Things.

Transformatieproces

Daarbij kent een effectief transformatieproces een aantal leidende principes: strategische helderheid en commitment; architectuur helderheid (iedereen moet toekomstige operating structuur begrijpen); agile, product gerichte organisatie (traditionele processen worden ingebed in software en algoritmen); vaardigheden op het gebied van software, data wetenschappen en geavanceerde data analyse); duidelijke multidisciplinaire governance.

Literatuur

Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2022). Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties. Werken met de Systemische Ontwikkel Matrix (SOM). Amsterdam: SWP

Veuger, J. en H. Woldendorp. (2021). Blockchain in de zorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum