Wet toekomst pensioenen: van een onzekere zekerheid naar een zekere onzekerheid!

Gratis online informatiesessie over rol van de (centrale) ondernemingsraden bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling, voorjaar 2023

Op donderdagavond 22 december 2022 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het voorstel Wet toekomst pensioenen. Begin 2023 zal de Eerste Kamer zich over dit wetsvoorstel gaan buigen. Naar verwachting zal dan vanaf 1 juli 2023 het Nederlandse pensioenstelsel ingrijpend gaan veranderen. De tijd van eindloon- en middelloonregelingen en beschikbare premieregelingen met leeftijdsafhankelijke premiestaffels zal dan voorbij zijn en wordt het saai in Nederland: alleen beschikbare premieregelingen met een leeftijdsonafhankelijke, vlakke premie zijn dan nog fiscaal toegestaan.
 
ondernemingsraden
 

De rol van de (centrale) ondernemingsraad

Omdat de pensioenregeling een onderdeel is van de arbeidsovereenkomst is de (Centrale) Ondernemingsraad direct betrokken bij het proces voor de vernieuwing van de pensioenregeling. En behalve over de toekomstige pensioenopbouw moet u ook voor uw achterban beslissen wat te doen met de tot nu toe opgebouwde pensioenaanspraken, het zogenoemde ‘invaren’ (bij regelingen die door een pensioenfonds worden uitgevoerd), het wel of niet aanhouden voor een reserve om pensioenschommelingen op te vangen, wellicht een keuze voor een andere (soort) uitvoerder, het medebepalen van defaults, inbreng bij de vaststelling van het gewenste pensioenniveau, etc. Uw rol staat los van de uitvoering van de pensioenregeling, dus ongeacht of de pensioenregeling is ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds, een pensioenverzekeraar of een premiepensioeninstelling (PPI).

Misschien bent u al uitgenodigd door de werkgever voor een eerste oriëntatie over de nieuwe pensioenregeling, of wellicht wacht de werkgever tot het wetsvoorstel definitief wet is geworden. Maar de tijd dringt en het is belangrijk dat beide sociale partners dadelijk qua basiskennisniveau over de mogelijkheden voor de nieuwe pensioenregeling gelijkwaardige partners zijn.

Om u goed voor te bereiden op dit overleg, hebben Gerard van der Toolen (OR Pensioenadviseurs) en Léon Zijlmans (Zijlmans Pensioenadvies & Actuariaat)  een 1 uur durende, gratis te volgen online pensioeninformatiesessie ontwikkeld speciaal voor leden van (centrale) ondernemingsraden.

De inhoud van de online pensioeninformatiesessie:

 • korte samenvatting van het huidige 3-pijler pensioenstelsel
 • de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel:
  • keuze uit regelingen en wie ze kan uitvoeren
  • kwalitatieve verschillen tussen regelingen
  • gevolgen regelingen voor actieven, slapers, gepensioneerden
  • solidariteits- en risicodelingsreserve: functie, financiering en uitbetaling
  • beschermings- en overrendement i.c.m. vervallen leenrestrictie
  • invaren van opgebouwde pensioenen
  • werking van variabele uitkeringen in de flexibele premieregeling
  • het nieuwe nabestaandenpensioen
  • overgangs- en compensatieregelingen
  • verantwoordelijkheden en inspraak
  • datums en termijnen
 • stappenplan om te komen tot gedegen keuzes
 • vragen en antwoorden

 

Aantal deelnemers

De online pensioeninformatiesessie staat in principe open voor alle leden van (centrale) ondernemingsraden, maar om overzicht te houden op gestelde vragen is het aantal deelnemers aan de sessie beperkt tot 25. Daarom hebben wij meerdere (in totaal 9!) online sessies ingepland, op zowel ochtenden als middagen, dus er is altijd wel ergens een plekje te reserveren.

De kosten

Aan deze online pensioeninformatiesessie zijn geen kosten verbonden.

Datums en tijden

De online pensioeninformatiesessies worden gegeven op de volgende dagen:

Woensdag 1 februari (morgen, middag en een avondsessie),

donderdag 2 februari (mo, mi, av)

dinsdag 7 februari (mo, mi, av)

Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden via een email aan Gerard (gt@pensioen-or.nl) waarbij u uw voorkeur aangeeft alsmede 2 extra, reserve mogelijkheden. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ingedeeld.

Kennisniveau deelnemers

Gerard en Léon kunnen door hun lange ervaring en hun passie voor het pensioenvak, de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel op een dusdanige manier overbrengen, dat er geen minimaal kennisniveau vereist is. Dit maakt de toegang tot onze online pensioeninformatiesessie daarom zeer laagdrempelig.

De trainers

Léon Zijlmans (1959) is zelfstandig en onafhankelijk pensioenactuaris. Hij is sinds 1980 werkzaam in de pensioenwereld en geeft sinds 1995 veel opleidingen en trainingen aan diverse spelers in het Nederlandse pensioenveld.

Gerard van der Toolen (1959) is oprichter en werkzaam bij OR-Pensioenadviseurs. Hij is sinds 1985 werkzaam in de pensioenwereld en de afgelopen jaren als opleider en pensioenadviseur voor ondernemingsraden.

Graag zien wij u bij een van de online sessies!

Met vriendelijke groet,

 

 

Gerard van der Toolen

OR-Pensioenadviseurs

06-55181615, gt@pensioen-or.nl

 

 

 

Léon Zijlmans

Zijlmans Pensioenadvies & Actuariaat BV

06-54387187, zpabv.com@gmail.com